Den pootevřených dveří

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 428× | komentáře: 0
Dnes jsem uspořádal den pootevřených dveří, protože mám u dveří nový překlad a nová futra, při jejichž řemeslné výrobě z kamene mudrců velikosti hory Říp, která vlastně není horou, se mi někam ztratil zednický bagr. No se ztrátami nářadí musí člověk při práci zkrátka počítat, jak říká na den přesně dva tisíce sedmnáct let deset měsíců a dvanáct dní staré zednické přísloví: „Ztraceno v překladu.“ číst dál

Společnost rozděluje vnucená morálka a represivní zákon

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 395× | komentáře: 0
Položme si otázku, k čemu že složí zákony a morálka. Samozřejmě nás asi jako první napadne, že represivními zákony kontroluje vládnoucí kasta, ať už to byla církev, vojenská chunta nebo kasta politiků, společnost a vládne občanům. Dovolím si připomenout jednu paralelu, už jsem tu o ní psal. Věda prokázala, že člověku není vrozený konkrétní jazyk, je mu vrozena schopnost naučit se jazyk, což mu má zřejmě pomoci začlenit se do společenství a participovat na něm, zvýšit jeho šance na přežití. Se zákony a s morálkou je to podobné. Člověku není vrozený nějaký konkrétní zákoník, litera zákona a nějaká konkrétní morálka, je mu vrozena schopnost přijmout morálku a zákony společenství, ve kterém žije. Zjevně z týchž důvodů, jako je to tomu u jazyka. Samozřejmě ne každý je stejně přizpůsobivý, že? Zákony a morálka slouží k tomu, aby vedle sebe mohli bezkonfliktně žít lidé, aby ubylo sporů, svárů, šarvátek a bojů. Takový zákon a taková morálka lidi spojuje, vede je ke spolupráci, ke kooperaci. Jenže zákony a morálka dnešní společnosti tuto roli neplní, naopak rozdělují obyvatele, vyvolávají vzájemné konflikty, zvětšují rozdíly v právech a povinnostech jednotlivých kast, prohlubují rozdíly mezi chudými a bohatými, vedou lidi ke vzájemnému soupeření. číst dál

Astrální cestování – probuzení duchovních smyslů

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 310× | komentáře: 0
Asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat, že pokud prožijeme astrální výstup z těla, nemáme s sebou své fyzické smysly, zrak, sluch, čich, chuť ani hmat, neboť oči, uši a ostatní zůstává nadále v našem fyzickém těle. Vzpomínám si na vyprávění jedné mé kamarádky a jejího bráchy, oba nacvičovali astrální cestování, oběma se podařil výstup z těla. Nadšeně popisovala, jak vystoupala z těla, jak prošla stropem, střechou a vznášela se nad domem, dokonce vnímala závany vánku. Ptal jsem se jí, co viděla. Odpověděla, že nic, že všude byla naprostá, černočerná tma. Někdy se to tak přiházívá, že dokud neovládnete astrální cestování, některé duchovní smysly vám po výstupu z těla fungují, a jiné nikoli. číst dál

Žirafy

Utsukushii M. N. Tenka (») | 11. 10. 2017 | přečteno: 244× | komentáře: 0
Po další pauze jsem se opět pustil do sochání, jako upomínku svatebního dne jsem pro přátele vytvořil z šedého mastku asi 20 cm vysokou figirku dvou žiraf. Nechtěl jsem žirafy ztvárnit anatomicky přesně, nohy, parůžky, krk i ocas by byly extrémně křehké, proto jsem figurku pojal jako oboustranný prostorový reliéf. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu II.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 8. 10. 2017 | přečteno: 246× | komentáře: 0
V tomto dílu zabrousíme trochu do kosmologie, přiblížíme si Veškerenstvo, Harmonii, Absolutno, abychom se v příštím dílu mohli podívat na zoubek dualitě in (jin) a yo (jang), dualitě ženské a mužské energie. Nechci se tu ale o Harmonii Wa rozepisovat nějak obšírně, věnoval jsem se tomuto tématu již mnohde jinde. Přiblížím tedy harmonii jen v několika jednoduchých bodech. číst dál

Krátká zamyšlení o posilce – Metabolismus

Utsukushii M. N. Tenka (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 208× | komentáře: 0
Co si představit pod pojmem „metabolismus“? Metabolismus, je látková přeměna, soubor všech enzymových reakcí, při nichž dochází k přeměně látek a energií v buňkách. V souvislosti s posilováním jsme zvyklí užívat pojmu metabolismus v tom smyslu, zda někdo snadno nabírá a energii ukládá do tuků, nebo zda někdo nenabere, i když se cpe horem dolem. Není to tak dávno, kdy se věřilo, že metabolismus je daný od narození a počas života se nemění. Samozřejmě není tak docela pravda, že se metabolismus nedá změnit, jen změna vyžaduje zřejmě více času, než je nám mnohdy milé. Člověk může svůj metabolismus ovlivnit nejen četností tréninku, podílem aerobního a anaerobního cvičení, správným dýcháním, složením stravy, dostatečným a kvalitním spánkem, kvalitním sexem, aktivitou a odpočinkem správně rozděleným mezi denní a noční dobu atd. číst dál

trávicí traktát

Utsukushii M. N. Tenka (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 222× | komentáře: 0
Vzhledem k tomu, že v celém svém vesmíru žiji jen já sám, jsem nepochybně jedinou kompetentní osobou, která může plodně hovořit o všech aspektech mého vesmíru. Rozhodl jsem se proto, že jako jediná kompetentní a fundovaná osoba sepíši kosmologický traktát, v němž jsem zveřejnil teorii, že celý můj vesmír plove v kapičce touhy na špičce žaludu ztopořeného penisu boha plodnosti. číst dál

Statistika jako nástroj manipulace davu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 254× | komentáře: 0
Blíží se nám volby, což je období kdy u nás demokratizační snahy dostávají tradičně na prdel, výprasku pravidelně s náruživostí statistikům vlastní asistuje zaprodaná statistika. Když k volbám přijde třeba 50% voličů, z toho 15% volí stranu X, a my se pak dozvíme, že tato strana má podporu 15% obyvatel, tak je to samozřejmě nehorázná blamáž. Věcným údajem je skutečné procento populace, které volilo dotyčnou stranu, čemuž musí odpovídat její mandát. číst dál

Astrální cestování a dálkové vidění

Utsukushii M. N. Tenka (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 289× | komentáře: 0
V souvislosti s astrálním cestováním se můžeme setkat ještě s jedním velmi zajímavým fenoménem, jímž je dálkové vidění. Bylo uskutečněno již mnoho experimentů, které měly prokázat existenci astrálního cestování, ale ani v případech, kdy pokusná osoba dokázala popsat předměty, počet osob nebo třeba činnost osob ve vzdálených místnostech, budovách či městech, neumíme dokázat, jestli dotyčná osoba provedla výstup z těla. Zatím nedisponujeme přístrojem, který by jednoznačně určil, zda se skutečně jedná o astrální cestování, o mimotělní zážitek, nebo zda se jedná o využití „duchovních smyslů“, například dálkového vidění, neumíme zaznamenat astrální tělo a mapovat jeho pohyb v prostoru a čase. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu I.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 6. 10. 2017 | přečteno: 232× | komentáře: 0
Abychom se dobrali poznání o japonské esoterické magii, nemůžeme nezmínit vliv tantrického buddhismu, vadžrajány, který vznikl ve východní Indii asi kolem 3. století. Kombinuje jógové techniky s tantrickými rituály. Písma tohoto směru se nazývají tantrou, na rozdíl od súter, jež v buddhismu představují netantrická díla. Máme-li idealizovanou představu, že v tantře jde o dosažení sjednocení s božstvím prostřednictvím harmonického spojení muže a ženy, případně si pěstujeme představu, že tantra slouží veskrze ke zlepšení sexuálních prožitků a zpestření sexuálního života, pak nás může nepříjemně překvapit, že v některých pojetích vadžrajány, přičemž ne všechny sekty praktikují sexuální rituály, jde jen a jen o dosažení mužova božství, respektive o nabídnutí mužova těla božstvu jako schrány, k čemuž slouží patnáct stupňů iniciací, ze kterých je prvních sedm veřejných a zbývajících osm tajných, ve kterých se praktikuje sexuální jóga. Některé zdroje uvádějí, že čtyři nejvyšší iniciační rituály se nazývají Ganačakra, a že se jedná o „řízenou orgii“, kdy iniciovaný postupně souloží s devíti ženami, že je mu podán „elixír života“ (sukra), což je směs sexuálních sekretů lámy a jeho tantrické „partnerky“ (dakini), a že požívá tantrické pokrmy,  „nečisté substance“ (maso několika druhů, krev, exkrementy, sexuální sekrety a moč). Protože tantry nařizují zakončení rituálu obětováním přítomných žen, můžeme předpokládat, že se tak v nějakém historickém období skutečně dělo. číst dál

Krátká zamyšlení o posilce - Motivace

Utsukushii M. N. Tenka (») | 6. 10. 2017 | přečteno: 224× | komentáře: 0
Důvodů proč začít pravidelně navštěvovat posilovnu může být nepřeberné množství, obezita, štíhlá obezita, podváha, svalové dysbalance, vadné držení těla, hledání životní partnerky či partnera, honění ega atd. Ať už je motivací cokoli, bez silné motivace člověk brzy ztratí vůli pravidelně cvičit, a bez pravidelného cvičení se výsledky nedostaví, a dostaví-li se, pominou možná za kratší čas, než jaký byl zapotřebí k jejich dosažení. číst dál

Pseudo státní symbol

Utsukushii M. N. Tenka (») | 5. 10. 2017 | přečteno: 232× | komentáře: 0
V pondělí jsme jeli po dálnici cestou z Pardubic do Prahy, ve středu zpět, dálnici lemují billboardy s vyobrazením státní vlajky České republiky. Než jsem stačil rozjet myšlenkové konstrukce, o co asi jde, bylo mi vysvětleno, že jde o protest majitelů billboardů, kterým se nelíbí zákon nařizující odstranění billboardů umístěných do nějaké určité vzdálenosti od dálnic a silnic první třídy. Nalepením vyobrazení státní vlajky prý chtějí zabránit odstranění billboardů s odvoláním na ustanovení zakazující odstranění či zakrytí státních symbolů. číst dál