Něco málo z mé sbírky úvah

Z e-mailů Gabriele K.: (část druhá)

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 778× | komentáře: 0
Ještě ke vztahu, který neklape. Pokud není oboustranný zájem tento vztah udržet, neměl by být uměle udržován. To ještě více, s časem, zvětšuje nechuť jednoho nebo obou partnerů. Pokud ve vztahu pokračují „ze zvyku“, aby nemuseli měnit svůj životní styl, odsoudí svůj vztah k tomu, že už je nikdy nebude spojovat v dobrém, bude jim poutem, břemenem, okovem, bude jim vězením, ze kterého budou jednou toužit uniknout. Zbývají-li alespoň zbytečky vzájemné úcty nebo alespoň respektu, je třeba je uchovat. Buď není, proč by vztah trval, pak jej ukončím. V zájmu obou, ať mají čas, možnost a dost příležitostí navázat jiný, harmonický vztah nebo se k sobě vrátit poté, co znovu vzkřísí to, co k sobě dva lidi přitahuje. Náklonnost. Nebo vztah pokračuje z jiných důvodů, o těch jsem psal minule. Pokud nemají ambice vybudovat vztah přetrvávající věky, vztah dvou lidských duchovních bytostí, vztah na nejhlubší rovině, na té, která leží hluboko pod tím, co skrýváme a nazýváme intimnem, pak mohou koexistovat ze zištných, pragmatických důvodů, majetkové poměry, profesní spolupráce a podobně. Zbyla-li nějaká upřímnost a vzájemná úcta, dost na to, aby otevřeně, s důvěrou, pokorou, upřímně zhodnotili svůj vztah, jeho minulost, přítomnost a budoucnost, pak mohou nastolit harmoničnost vztahu za pomoci proharmonické bytosti, rozhovorem s ní se mění jejich vibrace, tím i vibrace, frekvence jejich vztahu. Takovou roli jsem sehrál již mnohokráte, abych pomohl harmonizovat vztahy některých známých, kamarádů a přátel, věřím, že i Ty máš ten dar. Jen se otevřít. číst dál

Z e-mailů Gabriele K.:

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 943× | komentáře: 0
„Hned úvodem musím upozornit na to, že tu budu popisovat vztah muže a ženy, kteří oba přijímají lidskou náklonnost, erotiku, sexualitu a sex jako prostředek relaxace, zdokonalování, duševní hygieny, duchovního vývoje…, nikoliv jen jako prostředek určený výhradně k plození potomků. Někteří lidé volají po tom, aby se lidská sexualita výrazně odlišila od zvířecí, ať je užívána jen v případě plození potomků, ale lidská sexualita se od většiny zvířecí liší právě tím, že přesahuje rámec plození, že se stává nejen projevem náklonnosti, prostředkem vitalizace, omlazení, regenerace, relaxace… číst dál

O homosexualitě

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 775× | komentáře: 0
Shrňme si několik nejfrekventovanějších, nejčastěji užívaných frází, jimiž se bojuje proti homosexuálnímu chování mužů. Nehledám argumenty pro obhajobu homosexuálního chování, nehledám řešení, jen shrnuji a konstatuji. číst dál

KAPITOLA XXVI. O kodexu jama a nijama

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 686× | komentáře: 0
Kodex JAMA-NIJAMA je odkazem jógy a je považován za první stupeň jógy. V dnešní době je méně známý než například tělesná jogínská cvičení ásany nebo jiný kodex, kterým je judaistické – „křesťanské“ – desatero. číst dál

KAPITOLA LVI. O umění boje

Utsukushii M. N. Tenka (») | 22. 6. 2011 | přečteno: 507× | komentáře: 0
... a stále dokolečka. číst dál

KAPITOLA LI. O vztahu bugei a budó

Utsukushii M. N. Tenka (») | 20. 6. 2011 | přečteno: 449× | komentáře: 0
... ještě k umění boje. číst dál

KAPITOLA L. O vnějších a vnitřních stylech, uměních

Utsukushii M. N. Tenka (») | 19. 6. 2011 | přečteno: 523× | komentáře: 0
... ještě pár řádků na téma umění boje. číst dál

KAPITOLA LXXIX. O Bohu jako o lidské projekci

Utsukushii M. N. Tenka (») | 11. 6. 2011 | přečteno: 496× | komentáře: 0
Ještě chvilku zůstanu u tématu Boha, tentokrát z jiného úhlu pohledu. číst dál