Fyzika navzdory XXII. – svět iluze a iluze světa, vylhaný svět a svět lží

Napsal Utsukushii M. N. Tenka (») 7. 11. 2012 v kategorii Věda bez dědy Vševěda, přečteno: 2089×

V komentáři pod jeden z předešlých článků jsem napsal, že pan Einstein byl největším salónním kouzelníkem a iluzionistou nejen novodobé fyziky, ale fyziky vůbec. Pan Einstein vystavěl celou svou teorii na iluzi a přesvědčil odbornou veřejnost, že ta iluze je skutečností. Pravdivost své teorie dokazoval optickými klamy a paradoxy, které by rozumně uvažující člověk musel nutně považovat za důkaz neplatnosti dané teorie.

Víte, kdyby teorie relativity řekla, že každá událost, každý jev, každé těleso může být nazíráno z různých úhlů pohledu, z různých vztažných soustav, za různých podmínek, a že se změnou těchto faktorů může dojít ke změně vnímání skutečnosti, nešlo by nic namítat. Proč ale matematicky dokazovat změnu tvaru a rozměrů iluze? Jenže tato teorie zašla mnohem dál, ona tvrdí, že se změnou daných faktorů se mění skutečnost. Fyzika zde přestala být experimentální exaktní vědou, nestala se však metafyzikou, stala se „filosofií“ kázanou nefilosofy, náboženským učením bezvěrců.

Když díky stroboskopickému efektu vidíte otáčet se kolo jedoucího automobilu obráceně, víte, že je to optický klam. Kdosi odkryl podstatu tohoto jevu, ale netvrdil, že se to kolo točí obráceně, protože to tak vidíme, a že řidič auta o tom neví, protože to nevidí stejně, a tak že pro něj se kolo točí správným směrem. Neztrácíme čas výpočty, jakou rychlostí se to kolo otáčí v protisměru, a jak tím ovlivní jízdní vlastnosti automobilu. Ale teorie relativity přivolá ke všemu ochotné matematiky, a společně počítají, dosazují, počítají a dosazují... Výsledkem je matematický model vesmíru, který se skutečným vesmírem nemá mnoho společného.

Jestli bude tahle blamáž pokračovat dál, brzy se dočkáme matematických důkazů toho, že kouzelník na divadelním jevišti vždycky doopravdy přeřízl svou asistentkou pilou, výpočtů toho, jak a za jakých okolností mohou dvě oddělené půle asistentky vegetovat a nebýt poškozeny tímto „relativistickým“ efektem. A když kouzelník bude mít štěstí, stihne svou asistentku poslepovat do původního stavu dříve, než ho někdo popraví za pokus o vraždu.

Když přemýšlím o tom, proč lidstvo dělá tak malé pokroky ve svém vývoji, napadá mne, že to bude tím, že lidstvo má hrozný zlozvyk – upaluje vizionáře, nositele pokroku, poznání a vědění, objevitele, vynálezce a novátory. Když je neupaluje, tak je zesměšňuje, ignoruje a nechává umírat bez uznání, bez ocenění, bez úcty a v bídě. Naproti tomu nechává s poctami, slávou a s odměnami žít podvodníky, a jejich lži pak udržuje při životě. Lež tak přetrvává věky, asi podle nějakého zákona setrvačnosti lží, podvodů, klamů a mystifikací. Ale asi to nebude zákonem setrvačnosti lží, ale prostě tím, že si na těch lžích příliš lidí udělá kariéru, a to se pak špatně odhaluje pravda, když nebojujete proti lži, ale proti všem těm posluhovačům lži.

 

Teorie relativity jsou vysvětlovány a dokazovány příklady, které jsou nepřípustné ze čtyř základních důvodů. Zaprvé, vydávat optický klam za důkaz „deformace“ skutečnosti je prostě přinejmenším uhozené. Zadruhé, sama teorie říká, že žádné těleso s nenulovou klidovou hmotností se nemůže pohybovat rychlostí světla a ani rychlostí blízkou rychlosti světla. Takže všechny ty příklady s vlaky, auty, hodinami, zrcadly, tyčemi, stodolami, žebříky a podobným harampádím, vlastně odporují dané teorii. Třetím důvodem je dokazování v kruhu, máme tu několik relativistických pojmů, dilatace času, kontrakce délek, konstantní rychlost světla, mezní rychlost světla, narůstání hmotnosti..., které se odvolávají na sebe navzájem. Čtvrtým důvodem je skutečnost, že si i tyto příklady navzájem odporují. Jako třeba příklad se světelnými hodinami, který má dokazovat údajnou dilataci času, a příklad s tyčí, jež má dokazovat údajnou kontrakci délek.

Na obr.1 a) jsou hypotetické světelné hodiny, v nichž se paprsek světla pohybuje mezi dvěma zrcátky po dráze s. Na obr.1 b) se hodiny pohybují, přičemž původní dráha s je kolmá na dráhu pohybu hodin. Z pohledu pozorovatele, vůči jemuž se hodiny pohybují rychlostí světla, se paprsek světla pohybuje po dráze . Výpočtem je prý dokázáno, že dochází k dilataci (prodloužení, zpomalení) času.

Na obr.2 jsou světelné hodiny situovány tak, že původní dráha s, je rovnoběžná s dráhou pohybu hodin. V takovém případě platí výpočty, kterými je dokazována kontrakce délek, v tomto případě dráhy paprsku pohybujícího se mezi zrcadly hodin. Nezbývá, než tedy považovat za stejně dokázané, že dochází ke kontrakci (zkracování, zrychlování) času, neboť paprsek světla zde konstantní rychlostí c překovaná údajně kratší dráhu.

Na obr.3 a) je znázorněna tyč s délkou l. Na obr.3 b) se tato tyč pohybuje rychlostí světla, přičemž je její podélná osa rovnoběžná s dráhou pohybu. Výpočtem je prý dokázáno, že dochází ke kontrakci (zkracování) délky tyče.

Na obr.4 je tyč situována tak, že její podélná osa je kolmá na dráhu pohybu. Pozorovateli, vůči jemuž se tyč pohybuje rychlostí světla, se tyč jeví prodloužena na délku . Výpočty dokazující původně dilataci času nyní nepochybně dokazují prodloužení délky tyče.

Pokud by se tedy rychlostí světla pohybovala krychle z obr. 5, byla by údajně zkrácena její délka, zkrátily by se hrany mezi vrcholy AE´, BF´, CG´ a DH´. Naproti tomu by došlo k prodloužení šířky a výšky, hrany AB´, BC´, CD´, DA´ a úhlopříčky AC´ a BD´ by se prodloužily. Nechtějte si představit, co by se s touto krychlí dělo, kdyby se při svém pohybu rychlostí světla otáčela kolem alespoň jedné osy otáčení.

Naštěstí víme, že příklady dokazující dilataci času dokazují v nejlepším případě tak akorát změnu v rychlosti chodu hodin, a příklady dokazující zkracování délky dokazují, že zatraceně záleží na volbě metody měření. Fyzika nám předložila vizi iluzorního světa, jehož existenci dokazuje iluzemi. Fyzika nám předložila popis vylhaného světa, čímž skutečnost zastřela a svět naplnila lží.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Šakal z IP 89.248.248.*** | 8.11.2012 11:45
Bravo!!! Kdybychom byli ve středověku, hořel bys,věru hořel.Málokdo má odvahu jít hlavou proti zdi lidské blbosti.Jen jsem zvědav,kdy sem vtrhne nějaký pomatený relativista a bude tě posílat zpátky do škol,aby ses ty Albertovy pohádky naučil nazpaměť. Celá Ensteinova "vjeda" nápadně připomíná povídku Císařovy nové šaty a ty jsi jeden z těch, který má odvahu říci pravdu nahlas,ano král je nahý. A pak,že vše jest pro člověka relativní, jisté je, že skutečnou pravdu, člověk nebude schopen definovat nikdy, což jistě neznamená,že musí věřit do očí bijícím nesmyslům např. o cestování časem, nebo, že to co vidíme v křivém zrcadle je také pravda atd, jen kvůli tomu,že si mnozí vychcánkové udělali z vědy trafiku.
Utsukushii Tenka z IP 77.236.208.*** | 8.11.2012 19:06
Děkuji, jsem rád za každou reakci... krom toho upalování smile Na internetu jsem narazil na pár stránek odpůrců teorií relativity, ale postrádám na nich jednoduché argumenty a hlavně nějaké důkazy, příklady. Tak jsem se do toho obul sám. Je to pro mne trochu i osobní záležitost, protože již delší dobu vedu spor o některé definice a z nich vyvozené závěry.
Šakal z IP 89.248.248.*** | 8.11.2012 21:50
Náhodou jsem objevil tohle,ale ještě z toho moudrý nejsem,tedy z té teorie vakua,snad to pochopím časem,ale co se týče TR jsem zajedno  qarton.sweb.cz/
Myslím,že nesmyslnost TR je veřejným tajemstvím,jen se asi nikdo nechce hádat s pomatenými demagogy.
Utsukushii Tenka z IP 77.236.208.*** | 8.11.2012 23:51
Děkuji za link, postupně se tím prokoušu. Zajímavé čtení, hned jsem si tam našel další téma pro svůj článek... Přiznám se, že má představa "prostoru" vesmíru je ovlivněna kosmologií, jež je součástí filosoficko-náboženské teorie, kterou jsem přijal za svou víru. Ale jsem ochoten pod tíhou argumentů měnit svůj názor na celičké Veškerenstvo. Rád se poučím.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel devět a jedna