Strategie a taktika boje III.

Napsal Utsukushii M. N. Tenka (») 13. 10. 2011 v kategorii aiki-ju-jutsu in-yo-ryu, přečteno: 185×

Útok.

1. Útoč iluzorní technikou!

Výhoda: reaguje-li útočník – útočíš jinde, jinak; nereaguje-li útočník – stane se útok skutečným v této podobě.

Iluzorní technika je technika, která má nějaký směr a charakter, většinou má charakter útoku, ale opravdovým útokem se stane jen tehdy, nereaguje-li útočník na tuto iluzorní techniku jako na skutečný útok. Iluzorní technika není blafákem nebo fintou, je to jen plynulý přechod mezi iluzí a skutečností, realitou.

2. Útoč v krytu!

Výhoda: zmenšíš možnost útočníkova protiútoku.

Je nesnadné, ne-li nemožné, zůstat při útoku zakrytý, ale je třeba doplnit kryt a nevystavovat bránu, jíž by mohl protivník protiútočit a narušit centralizaci mého hara.

3. Nezapomeň, že neexistuje dokonalý útok, při němž by se útočník neodkryl!

Musíš tedy doplnit kryt, aby jsi zůstal opticky stále zakrytý a nelákal útočníka do sebe. Sám proto bleskově útoč buď na to místo, které je snadným cílem, nelze ale vyloučit, že je to léčka, nebo použij iluzorní techniku a místo pro útok si vytvoř.

4. Útoč současně na více pásem!

Výhoda: tzv. kombinovaný útok zaměstnává soupeře a znesnadňuje obranu.

Útok zůstává nebezpečným, i když je rozložen na více míst, možná ještě získá na nebezpečnosti, míří totiž vždy do soupeřova hara, do jednoho bodu. Ale obrana rozložením na více míst ztrácí na účinnosti, míří totiž z hara ven, do více směrů.

5. Útoč pohybem vpřed!

Výhoda: tzv. valení nedovoluje soupeřovi, aby převzal znovu iniciativu do svých rukou. Dává technice sílu, dlouhý dosah a účinnost.

Útok na místě by měl menší dosah, menší sílu a lze mu odejít či z něho odskočit. Pohyb vpřed umožňuje zapojení hara a usnadňuje labilizaci soupeře, a jeho následné ovládnutí.

Když tě chce soupeř hodit, nahradíš pohyb vpřed pohybem směrem dolů. Usadíš hara nebo přímo „zakořeníš“.

6. Útoč dynamicky!

Výhoda: dynamická technika je imunnější proti blokúchopům a nedovoluje soupeři započít dobrou obranu či dobrý protiútok.

Iluzorní technika musí být dynamická, jinak nebudeš moci těžit z její iluzornosti. Soupeř nesmí mít čas reagovat na iluzorní útok nebo použít nalepenou ruku.

7. Při útoku vstupuj!

Výhoda: tím, že budeš každou technikou vstupovat, přestaneš jednak zasahovat povrch na místo zásahu hara, a jednak budeš neustále narušovat soupeřovu stabilitu.

Budeš-li při útoku vstupovat, budeš moci plně převzít iniciativu a ovládnout soupeře. Vstupuj i tam, kde se tělo nepohybuje jen vpřed.

8. Při útoku navaž kontakt!

Výhoda: navážeš-li při útoku kontakt, získáš kontrolu nad soupeřovou obranou.

Kontakt se soupeřem ti usnadní valení a ovládnutí soupeře. Budeš moci lépe využít soupeřova těla, soupeřových zbraní, k jeho eliminaci.

9. Zruší-li soupeř kontakt, vstup po středu!

Výhoda: zrušil-li soupeř kontakt s tvým útokem, pak se buď kryje, napřahuje nebo protiútočí mimo střed. Protože po středu protiútočit nemůže, máš možnost uhodit na středu rychleji než on.

Pohyb po středu je vždy rychlejší a působí mnohem destruktivněji. Proto je třeba na veškeré zrušení kontaktu reagovat okamžitým vstupem, jen tak budeš moci těžit z soupeřova odmítání kontaktu.

10. Používej opakovaného útoku na periférii!

Výhoda: útočíš-li na periférii, vylákáš soupeře ze středu, po zrušení kontaktu se soupeř vrací do krytu, a ty můžeš s úspěchem zaútočit na stejné místo.

Opakovaný útok na periférii musí být velice dynamický, první pohyb je takový, aby soupeř stihl reagovat, ale druhý pohyb musí proběhnout v kratším čase, než je soupeřův návrat do krytu a opakovaná obrana. Opakovaný útok na periferii je využitím lítaček v útoku.

11. Útok nezastavuj, dokud není konec boje!

Výhoda: nedáš soupeři možnost přebrání iniciativy.

Dokud bude iniciativa na tvé straně, budeš moci ovládat soupeře, budeš moci manipulovat s jeho hara a s jeho ki. Vzdáš-li se iniciativy, vzdáváš se vedení a odpovědnosti za sebe a „za soupeře“, za výsledek střetnutí.

12. Útoč často na nohy!

Výhoda: obtěžování nohou nízkými kopy a dupacím krokem je pro svou rychlost a psychologický dopad velice efektivní.

Nejlepší bude, bude-li se sosupeř bát přiblížit se k tobě, bude-li se bát vykročit i ukročit, bude-li se bát kopnout. Kdo se bojí o nohy, nemůže správně stát ani chodit, je jako strom bez kořenů.

13. Útoč složeným kopem!

Výhoda: složený, nebo také zdvojený, kop rozhazuje a vycukává soupeře, navíc se nedá zastavit vejitím.

Nechá-li se soupeř vycukat, ukáže ti své úmysly a ty kopeš tam, kde je místo. Soupeř nemůže vejít do tvého nápřahu a provést protiútok diai, protože složený kop je vlastně iluzorní technikou, která vžene soupeře z techniky do techniky.

14. Útoč přerážecími údery!

Výhoda: z venčí je nelze blokovat tvrdým blokem, zevnitř mají náskok před tvrdým blokem a ztěžují použití blokúderu.

Blokúder umožňuje provedení frontálního útoku, buďto přerazí blok, nebo odhodí soupeře. Mine-li pěst přerážecího úderu, i jeho ostří, pak zasáhne loket.

15. Mineš-li přerážecím úderem, jenž splňuje podmínky frontálního útoku, navaž loktem!

Výhoda: znemožníš soupeři, aby protiútočil diai okolo tvého úderu.

Na přerážecí úder navaž technikou lokte nebo jinou technikou okamžitě a bez prodlení. Nepřijdeš tak o získanou iniciativu a nedáš soupeři čas protiútočit.

16. Útoč ránou!

Výhoda: pro její uvolněnost ji nelze blokovat tvrdým a, s výjimkou dobrého kontaktu, ani měkkým blokem.

Rána je velice rychlou technikou vhodnou pro diai i pro útok, pro svou měkkost je nejen těžce blokovatelná, ale také umožňuje plynule pokračovat v pohybu a využít například kombinovaného útoku dle principu věčnosti.

17. Nemůžeš-li z důvodů malého ma-ai použít ránu, použij buď ultrakrátký úder nebo úder zadní rukou!

Výhoda: nepřestaneš valit soupeře ani poté, co jsi vstupem zkrátil ma-ai.

Ani při zkrácení bojové vzdálenosti nesmíš přestat valit soupeře a držet si iniciativu, to je způsob, jak režírovat vzájemné střetnutí.

18. Jsi-li v ma-ai příliš nablízko, nezastavuj, ale navaž technikou ju-to-aiki!

Výhoda: soupeř nezmění ma-ai a útěkem z jedné techniky vejde do jiné.

Vždy ale platí, že musíš soupeře nejprve eliminovat, a teprve potom hodit. Možnost hodit soupeře je strategicky významná, můžeš jej použít pro zpomalení nebo zastavení dalších útočníků.

19. Používej principu klínu!

Výhoda: ohrožuješ-li střed, soupeř nemůže efektivně protiútočit, jinová technika je rychlejší než jangová.

Pokud si soupeř vynutí kontakt s tvým klínem, můžeš jej vychylovat a labilizovat.

20. Proto útoč ze středu na střed!

21. Vnímej sebe i soupeře jako celek!

Výhoda: zkrátíš reakční dobu potřebnou k provedení techniky.

Zahrneš-li sebe i soupeře do jediného celku, nebude tě brzdit pomyslná hranice mezi tebou a soupeřem.

22. Neútoč vysokými kopy!

Výhoda: u nízkých kopů se neodkrýváš, zejména genitálie a stojnou nohu, neztratíš tolik na stabilitě.

Zaútočit vysokým kopem, to je veliké riziko. Ve chvíli, kdy takový kop kopeš, jsi velice zranitelný. Na vysoký kop se jen těžko navazuje plynulým pohybem, a proto může dojít k přerušení ve valení soupeře a ke ztrátě iniciativy.

23. Používej horizontální mawashi-in-geri!

Výhoda: těžko se blokuje rukou, ale i nohou, jde totiž z nečekané strany.

Takový kop je použitelný i jako útočná technika, dá se na něj plynule navázat dalším pohybem a nedojde tedy ke ztrátě iniciativy. Po tomto kopu může následovat prokopnutí kolena nebo jen pevné došlápnutí.

24. Při útoku využívej i bloky nebo blokkopy na soupeřův krok!

Výhoda: soupeř je zastaven nebo alespoň omezen v pohybu, a ty můžeš navázat vychýlením, porazem nebo hodem.

Omezit soupeře v pohybu, to znamená také omezit jeho hara, a to se vždy vyplatí. Proto se bloky a blokkopy na soupeřův krok často přidávají k jiným technikám do kombinovaného útoku.

25. Využívej principu bambusové ohrady!

Výhoda: soupeř bude tvýma nohama omezován v pohybu, a to vyústí v jeho pád na zem.

Neustále vstupuj do soupeře postojem a stav se tak, aby tvůj postoj ohrožoval jeho stabilitu. Při první příležitosti sraz soupeře podmetem nohou, nebo třeba hákováním, a nech jej padat na špičku tvé nohy nebo na tvé koleno.

26. Využívej útočných vstupů!

Výhoda: útočný vstup má charakter iluzorní techniky, ale vžene soupeře na vstup.

Cílem útočného vstupu je vyvolat u soupeře jakoukoliv reakci, na kterou okamžitě odpovíš některým ze vstupů. Útočné vstupy patří mezi tabuizované techniky. Tabuizovanou technikou rozuměj techniku, která je zpřístupněna pouze komunitě mnichů rytířů, je to velice prostá technika, tak prostá, až je blízká samotnému principu.

27. Útok je výhodou jen, je-li překvapující, nečekaný, zaskočí-li soupeře!

Výhodou je útok překvapující koncentrovanou mysl obránce. Útok atakující obráncovu nehybnou mysl není překvapující, výhodný.

28. Útok není obrana, neútočíš, protože se bráníš, ale proto, aby jsi předešel soupeřovu, útočníkovu útoku a aby jsi se mu nemusel bránit! Nechceš-li být nařčen z útoku, používej diai podle ai-uchi-jutsu!

Dokud si budu vnucovat, že útok je nějakou obranou, pak mi touha po morální „roli“ obránce znemožní reagovat včas, tedy v předstihu! Hrát roli obránce, to znamená vyčkat útočníkova útoku, dát útočníkovi příležitost zvítězit! Útočníka musím zastihnout ve chvíli, v níž plánuje útok, v tu chvíli, kdy se rozhoduje zaútočit, v rozhodující chvíli, ve které mohu předejít jeho fyzickému pohybu, jeho technice.

29. Útočíš-li nahoře, kryj se dole a na středu!

30. Útočíš-li dole, kryj se nahoře a na středu!

31. Útočíš-li na středu, kryj se dole a nahoře!

32. Vždy útoč frontálně a vždy na hara!

Výhoda: ohrozíš-li těžiště soupeře, máš vždy výhodu a převahu. Boj je vždy o hara.

Ztratí-li soupeř svůj střed, svůj pevný bod, jako by ztratil ki, jako by přestal být útočníkem. Všechny techniky mířící na soupeře, všechny vstupy, vykonávej tak, jako by jsi zasahoval jeho hara a to bez ohledu na to, tlučeš-li na hlavu, na trup nebo třeba do nohou.

33. Mineš-li útokem rukou, pokračuj plynule útokem na jiné pásmo. Při zkrácení ma-ai použij loket nebo ju-to-aiki, případně proveď irimi nebo tenkan. Vejde-li soupeř na ma-ai kopu, kopni!

34. Mineš-li útokem nohou, pokračuj plynule buď útokem na jiné pásmo nebo narušením postoje soupeře. Při zkrácení ma-ai na úder, udeř!

35. Útoč s přískokem!

Výhoda: nepředvídatelná technika začínající daleko mimo soupeřův kruh, ale rychle do tohoto kruhu pronikající.

Správně provedený přískok, jenž patří mezi tobi techniky, zkrátí ma-ai až nečekaně rychle, s nečekaně tvrdou razancí prováděné techniky. Někteří mistři dokáží přískokem překonat vzdálenost i několika metrů.

36. Tvrdím, že útočit v krytu nelze a chci, aby jsi útočil v krytu. Útočíš-li, nikdy nebudeš zcela zakrytý, ale doplněním krytu zůstaneš opticky zakryt!

Výhoda: útok bude překvapivější, méně snadno postřehnutelný, a soupeř nebude mít zdánlivě kam protiútočit.

Odkryješ-li se při útoku, máš hned dvě nevýhody. Jednak otvíráš soupeři bránu k protiútoku, tuto bránu mu přímo ukážeš, a jednak velká optická změna tvého krytu může prozradit tvůj útok. Nezmění-li se, opticky, při útoku, tvá plocha, pak soupeř hůře postřehne tvůj útok.

37. Tvrdím, že útočit je nevýhodné a že lze snadno zastavit útočníkův útok a nátlak. Přitom chci, aby jsi dynamicky, kombinovaně útočil, aby jsi valil soupeře. Je rozdíl mezi útočníkovým útokem, který končí nezdarem po nárazu na odhodlaný protiútok, a mezi tvým útokem založeným na valení disbalancovaného soupeře!

Útočníkův útok zastavuješ zaražením jeho hara a rozpohybováním svého hara. Tvůj protiútok se opírá o snížené hara. Útočíš-li ty sám, nesmíš soupeři dát čas a prostor k protiútoku. Nesmíš mu přenechat iniciativu. Kdyby se soupeř bránil tvému nátlaku snížením hara a protiútokem, proveď irimi v krytu a bez zastavení či zpomalení pokračuj v útoku, útok se nesmí zastavit.

38. Útočíš-li na pevného soupeře, použij iluzorní útok, bleskovou uvolněnou ránu, kombinovaný, popřípadě frontální, útok několika technikami a podobně. Ve chvíli, kdy nasadíš kontakt a řídíš ma-ai, můžeš bez obav útočit na, již labilního, soupeře!

K labilizaci soupeře můžeš v rámci kombinovaného útoku použít útočný vstup nebo využít principu balónu, dvojího úderu na zvon a pod. Frontální útok prováděj zásadně složenými technikami kopů, úderů nebo seků.

39. Při útoku se neustále dotáčej do soupeřova postoje!

Výhoda: můžeš zaútočit nohou, sám jsi krytý proti soupeřovým kopům a ještě získáš výhodu stabilnějšího postoje.

Dotáčení do soupeře má mnoho nedocenitelných výhod, navíc pomůže zúročit studium principu bambusové ohrady. Dotáčení do soupeřova postoje pacifikuje soupeřovy nohy, odkrývá jeho kolena a rozkrok. Pokud užíváš této metody, otvíráš cestu svým vlastním kopům.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Mizushirazu z IP 37.48.18.*** | 25.3.2019 18:03
Děkuji za ucelený přehled smile
Utsukushii M. N. Tenka | 25.3.2019 21:51
Já děkuji. smile


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel třináct a jedenáct