Období: duben 2010

S ekologií jsem na štíru - část 8.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 28. 4. 2010 | přečteno: 343× | komentáře: 0
Když tu tak diletantsky tlachám o ekologii, nemohu se nedostat až k jádru. Nemyslím jádro věci, myslím jadernou technologii. Bez uzardění tu prohlašuji, že jsem naprostým odpůrcem využívání jaderné energie. Nechci nějak politizovat tohle veskrze ekologické téma, ale už jen skutečnost, že nějaké „vyspělé" země vlastní takovou technologii a nárokují si rozhodovat o tom, které další suverénní země ji mohou vlastnit též, je samo o sobě aktem neskutečné arogance a zvůle. Nenechme se vysmát, žádná země, USA, Rusko, Indie... , nemůže být zárukou mírového využití a nezneužití takové technologie pro vojenské účely. Označit nějaké země za potencionálně nebezpečné a upřít jim jadernou technologii, to je populismus nejhrubšího zrna. Připomeňme fakt, že za svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki nebyl nikdo postaven před soud za zločiny proti lidskosti a za válečné zločiny spáchané na civilistech... jen proto, protože se toho zvěrstva dopustilo USA, které se nyní tváří jako záruka míru, ale Hirošima a Nagasaki jsou precedentem, jsou důkazem, že v rukách nikoho není jádro bezpečné a že nálepka „světový terorismus" je velice relativní. číst dál

Mezinárodní den splínu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 28. 4. 2010 | přečteno: 338× | komentáře: 0
Sedím na lukrativním záchodě zánovní observatoře a v obří číši pravdivého vína utápím žal. Ten se ale nechce nechat a ve sklence rozpoutal bouři a vlnobití. Dekadentně kontroluji rychlost světelných paprsků, chvíli částic a chvíli vln. Mám asi nějakou dysfunkci, velmi těžko se aklimatizuji a ještě hůř se asociuji. Tak nějak se nemohu vyrovnat s faktem, že jsem na celé Zemi zbyl jen já sám, jediný, poslední žijící člověk. Ze všeho nejvíc nesnáším, když mne z letargické sebereflexe, tak říkám koukání doblba, vytrhává sousedka zezdola, která se neustále pokouší vyvzlínat mi podlahou do obýváku... číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 7.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 26. 4. 2010 | přečteno: 339× | komentáře: 0
Hovoří-li se o ekologické energii, nelze opomenout vodík. Mnozí lidé považují vodíkové motory automobilů za spásu životního prostředí. Jenže ono to s tou ekologií u vodíku není tak horké. Výroba vodíku je velice energeticky náročný proces, ať už jde o suchou nebo mokrou cestu, a spotřebovaná energie samozřejmě nemusí být ani zdaleka tak ekologická. Jsem ale rád, že se množí automobily na alternativní pohony, hybridy, elektromobily a podobně. Mají-li elektromobily posloužit ekologii, je nezbytně důležité, aby mohly být dobíjeny elektřinou přímo v místech bydliště majitelů vozů a aby elektřina byla taktéž z místních „obnovitelných" zdrojů. Tedy žádná stovky či tisíce kilometrů dlouhá rozvodná síť. Jenže ať už vymyslíte jakkoliv ekologický pohon automobilu, zlo automobilu nespočívá jen v jeho škodlivých spalinách. Spočívá v principu osobní dopravy jako takové. Dokud budou jezdit osobní auta, dokud se budou prodávat současným rostoucím tempem, dokud se pro ně budou budovat další silnice, obchvaty, nadjezdy a parkoviště, doté doby budou překážkou kýžených změn. Sečteme-li plochu všech silnic, dálnic, nadjezdů, parkovišť... zjistíme, že lidé vybudovali takové množství betonových a asfaltových ploch, že by jimi pokryli přinejmenším celý jeden kontinent. Tyto plochy hrají velmi negativní roli v ekologii, rozpálené letním sluncem ovlivňují klima, v každém ročním období brání migraci některých rostlin a živočichů, pro jiné jsou hrůznou smrtící pastí. Nad většími městy dochází díky teplotním změnám asfaltu a betonu k prokazatelným změnám klimatu a počasí, roste výskyt bouřek a roste počet blesků v nich. číst dál

Den návratu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 26. 4. 2010 | přečteno: 337× | komentáře: 0
Ve fotbalové hale před dveřmi mého třikrát tak velkého pokoje právě policie hřeší zapečený příklad masové vraždy. Přírodně čirou neperlivou náhodou jsem uchem přitisknutým na dveřích zaslechl, jak poručík Kolumbus, tehdy byl ještě poručíkem, řekl: „Tenhle případ nevyřeší ani ten slaný opičák." To byl téměř jasný, mírně matný, signál pro můj návrat. Hlavou jsem rozrazil osmikřídlé dveře a vznášejícím se krokem vstoupil na scénu. „Dnes se tedy jmenuji Adrien, říkejte mi bláznivý pane Monkey," pronesl jsem s pompézní váhavostí, ale s nadšeným patosem. Baletní chůzí jsem se obtočil kolem nápově... číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 6.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 4. 2010 | přečteno: 287× | komentáře: 0
Když už tu nezávazně tlachám o ekologii, nelze opomenout prostý řetěz: zisk surovin – odpad při zisku surovin, výroba produktu – odpad při výrobě produktu, spotřeba produktu – odpad z produktu. Nelze přehlédnout, že náš konzumní život je vlastně velkovýrobnou odpadů. S odpady se můžeme vyrovnat různě. Můžeme je poházet kolem sebe a středem ulic vést stoky splašků a výkalů, můžeme budovat smetiště a tvářit se, že je máme pod kontrolou a že to fakt nejsou příslovečné časované bomby, můžeme se pokusit, takzvaně, třídit odpad a přehlížet, že ho část stejně skončí na smetišti,  můžeme odpad s nějakou účinností a efektivitou spalovat a produkovat další odpad, můžeme se pokusit větší či menší část odpadu recyklovat, a i tím produkovat stále další odpad. Co je pro fyzika entropie, to je pro účastníka tohoto řetězu odpad. číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 5.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 23. 4. 2010 | přečteno: 326× | komentáře: 0
Životodárné Slunce je obecně považováno za jeden z "obnovitelných" zdrojů ekologické energie. Osobně nejsem fandou solárních panelů, nejsou-li umístěny na střechách budov, automobilů a podobně. Vytváří-li někdo plantáž solárních panelů na zelené louce, měl by namísto nich vysázet raději park. Strom je nám mnohem užitečnějším "solárním panelem". Místní, lokální solární elektrárny na střechách budov si nenárokují další, doposud nezastavěnou půdu, a pokud nejsou v ujařmení rozvodné sítě, jsou celkem přijatelně ekologické. Naproti tomu plány na výstavbu mega plantáže kdesi na Sahaře jsou podle mého názoru liché, ne, že by nešly uskutečnit z technických důvodů, ale závislost na rozvodové síti z takového projektu činí pramálo ekologický projekt. O vlivu na klima se můžeme zatím jen dohadovat. Slabinou solárních elektráren je jejich, větší či menší, vázanost na místa s dostatečným počtem slunečných dní v roce. Ale to už tak chodí, že pro jedno kvítí, tedy jeden solární panel, slunce nesvítí. Nemusí to ale znamenat, že co poušť, to plantáž kolektorů. Chceme-li využít poušť prospěšně, zazelenejme ji. číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 4.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 22. 4. 2010 | přečteno: 309× | komentáře: 0
Doby, kdy jsme se svorně snažili poroučet větru a dešti vzali za své, já doufám, že nenávratně. Snaha "zapřáhnout" vítr do práce ale zažívá boom. Proti větrným elektrárnám lze jen těžko argumentovat výtkami o nešetrném zacházení s přírodou... námitky jsou tedy většinou rázu spíše estetického. Mnohému milovníkovi krajinek a zastánci zachovávání rázu krajiny jsou větrné elektrárny trnem v oku právě pro "hyzdění krajiny a narušování jejího rázu". Mně solitérní větrné elektrárny nevadí a lány stožárů s vrtulemi jsem ještě neviděl. Nebyl jsem u elektrárny ani tak blízko, bych si udělal názor na mnohokráte diskutované hlučení rotorů. Takže poslední výtkou je asi můj evergreen, rozvodová síť. Slabinou větrných elektráren je také jejich závislost na větrných místech a větrných dnech. Ne každý plac je "Větrnou Lhotou". Je-li vhodná oblast a větrná elektrárna slouží jako místní zdroj bez potřeby kilometry dlouhé rozvodové sítě, pak, myslím si, není zlou volbou. číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 3.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 21. 4. 2010 | přečteno: 325× | komentáře: 0
V jedné nejmenované písni se zpívá o tom, že: "Voda hučí po lučinách", no bodejť by nehučela, když musí snášet naše zacházení s tímto zdrojem ekologické energie. Je naprosto běžným jevem, že vodní elektrárny jsou označovány za ekologické, ale i jejich ekologičnost má svá ale. Dochází k velice zúženému a zkreslenému pohledu na věc. Zaplavená území mohla ekologii a klimatu prospět mnohem více jako zelené plochy než jako dno vodní přehrady. Velká vodní plocha ovlivňuje klima a negativním způsobem nenávratně ničí původní ekosystém. Přehrada je překážkou migrace mnoha vodních živočichů, zejména pak ryb. Hospodaření s velkým množstvím zadržované vody zasahuje do ekosystému ještě i daleko pod přehradou. Přehrada má sice nějakou omezenou možnost zadržování "povodňové vody", nicméně, to mají přirozená záplavová území také. No a nelze opomenout ani zásah do režimu podzemních vod, který sebou přehrada přináší. číst dál

Den skončil pár minut po rozednění

Utsukushii M. N. Tenka (») | 20. 4. 2010 | přečteno: 300× | komentáře: 0
Dostal jsem hlad, tedy jistě začalo svítání. Když pak za oběť hladu padl poslední v koupelně chovaný brojler, přestala téct teplá voda. Tato klimatická odstávka, umocněná bludným proudem, se posléze stala hlavním heslem prezidentské kampaně chovatele třiatřiceti skleníků. Kolo se stalo motorem pokroku, motor se stal kolem osudu. Po středně otravně dlouhou, průměrně tlustou a neméně klikatou, řadu dní nebyl ani jeden všední den. Naštěstí dnes v pravé poledne bude polární víkend vystřídán nejméně půlročním polárním pracovním týdnem. Odbory zaplakaly, průmyslníci se zaradovali. číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 2.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 20. 4. 2010 | přečteno: 278× | komentáře: 0
Chci-li psát o ekologické energii, musím alespoň trochu vymezit ten pojem. Pojem "ekologie" je dnes velmi často spojován s takovým jednáním a smýšlením, jež je šetrné vůči životnímu prostředí, jež bere ohled na přírodu. A v takovém smyslu jej budu užívat i já. Původně snad ekologie znamenala prostě bezprostřední okolí člověka, tu část přírody, kterou si člověk osvojil a uzpůsobil, nevím. V obou smyslech ten pojem trochu vyšuměl do ztracena. Na Zemi už není místa, které by člověk neovlivnil svými zásahy, ať už přímo či nepřímo... Také činnosti a projevy, jež se na první pohled zdají býti šetrné vůči přírodě mají svou odvrácenou tvář. číst dál

Předposlední večeře

Utsukushii M. N. Tenka (») | 18. 4. 2010 | přečteno: 268× | komentáře: 0
Už třetí dekádu běhám po bytě a schovávám se před svým pronásledovatelem, honí mne mlsná. Asi dnešek zasvětím večeři. Takový středně vypečený šibal by nebyl špatný. Omáčka z devatera řemesel a desáté bídy, nádivka z hlaviček žampiónů, ale bez kloboučků, dále žabí bicepsy, jako příloha pak geneticky upravené rukavice a modrá obloha odbarvená červení z jahod. Co Vám budu povídat, mí hluší přátelé, když jsem míchal sedmou vanu, zatuchlý odér libé vůně byl tak deterministicky okázalý, že mi oknem do koupelny nakukovaly pouliční lampy, na střeše mého mrakodrapu se orosila anténa a u zábradlí bal... číst dál

S ekologií jsem na štíru - část 1.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 18. 4. 2010 | přečteno: 269× | komentáře: 0
V posledních letech zjišťuji, že ekologii chápu dost odlišně než drtivá většina okolo mne. Blížící se energetická krize nutí mnohé, aby přehodnotili svůj postoj k energiím, ke zdrojům fosilních paliv, ke zdrojům obnovitelné energie atd. Přitom jsme svědky zvláštních úkazů, alespoň u nás v Česku. Stát v zájmu ekologie zadotuje zavedení plynu na vesnice, poté cena plynu stoupne tak, že venkované opět topí vším, co dům dá. ČEZ prodává elektřinu, aby ji měl důvod draze nakupovat a ještě dráž distribuovat do domácností. A i přes neexistenci nedostatku elektřiny elektrárenská loby prosazuje plány na dostavby dalších jaderných elektráren. Ona ekologie je prostě plná paradoxů, vždy má dvě strany mince, nikdy není jen bílá... číst dál