Období: říjen 2011

„3D“ binární kód

Utsukushii M. N. Tenka (») | 29. 10. 2011 | přečteno: 409× | komentáře: 0
Protože podle zákonů in a yo není nic jenom in nebo jenom yo, je vlastně binární kód se svými jedničkami a nulami naprosto vytržený z naší duality, jakoby pocházel z jiného světa, možná ze světa robotů a počítačů. Je-li jednička „zapnuto“ a nula „vypnuto“, můžeme se pokusit přidat k „vypnuto“ a „zapnuto“ další kvality, vybírat můžeme z intenzity (frekvence), tendence (stoupající nebo klesající intenzita), trvání (času) a podobně. Elektrický proud nám nabízí hned několik sledovatelných kvalit. číst dál

S ekologií jsem na štíru – část 14.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 27. 10. 2011 | přečteno: 360× | komentáře: 0
Mám-li vybrat nějaký ekologický problém, který skutečně negativně ovlivňuje životní prostředí široko daleko, pak bych připomenul dva. Oba jsem je již zmiňoval, ale připomínání není nikdy dost. Prvním je skutečně „nekontrolované“ zabetonovávání a zaasfatovávání povrchu planety. Negativní dopad má tahle lidská slabost nejen na migraci živočichů, ale dokonce i na klima. Aktivně ovlivňují velké asfaltové plochy klima tím, že se v některých měsících roku zahřívají a ohřátý vzduch zasahuje do mikroklimatu, v některých případech do počasí nad velkým územním celkem. Pasivně pak ovlivňují klima tím, že koncentrují pohyb vozidel znečišťujících ovzduší na určitá místa nebo úseky tras. Jaké změny klimatu bychom se dočkali, kdybychom začali asfaltové plochy měnit zase na plochy zeleně, to ani neumíme domyslet. Problém je to nejen ekologický, ale také sociální. Migrace za prací, management práce a lidských zdrojů, sociální třídy, finance... číst dál

Den duchů

Utsukushii M. N. Tenka (») | 27. 10. 2011 | přečteno: 352× | komentáře: 0
... číst dál

Brzda pokroku neboli zvůle zvaná perpetuum mobile – část 5.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 22. 10. 2011 | přečteno: 378× | komentáře: 0
Tím, že bylo dopuštěno, aby s odvoláním na Newtonovy zákony vznikla nesmyslná definice perpetuum mobile, dopustila se věda nehorázné blamáže laické veřejnosti. Dezinformovaní laici se k problému postavili čelem, jako k výzvě, a pustili se do nerovného a marného zápasu o věčný stroj. Věda na jedné straně předložila ideu nemožného a na straně druhé rezignovala na seriózní přezkoumávání laiky předkládaných vizí a řešení. Zabýval-li se hledač PM konstrukčním řešením, byl odrazován nikoliv věcnými argumenty a výpočty, ale jen pouhým mávnutím rukou a konstatováním, že by se jednalo o perpetuum mobile, které by porušovalo předkládané zákony, a proto existovat nemůže. Stále dokola se opakuje stejný jev... prohlásíme Zemi za placatou, aby až v opozici k tomuto obecně a bez důkazů přijímanému faktu stojící jedinci prokázali opak, odmítneme možnost, že by letadla létala, aby až v opozici stojící jedinci prokázali opak... Je-li věda v prokazování, kdo jsou ti, kteří prosazují své teorie bez důkazů. Kdo jsou ti, kteří „formální“ pravdu vydávají za reálnou skutečnost? číst dál

Fyzika navzdory IV.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 22. 10. 2011 | přečteno: 331× | komentáře: 0
Přijde mi, že k akademickému úspěchu stačí zplodit teorii, jejíž pravdivost nelze prokázat a jejíž pravdivost nelze ani vyvrátit. Stačí aby teorie zahrnovala popření jakékoliv snahy o přezkoumání nebo aby se zabývala jevy v takové vztažné soustavě, která neexistuje. Takovou teorii pak nelze jednoznačně potvrdit či vyvrátit. Dnes se podíváme na zoubek teoriím, které by se daly nazvat teoriemi pánů z jiných světů, teoriemi o jiných světech :-) číst dál

Brzda pokroku neboli zvůle zvaná perpetuum mobile – část 4.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 21. 10. 2011 | přečteno: 383× | komentáře: 0
Hledačů perpetuum mobile je již dlouhá řada, jimi vytvořenými stroji bychom zaplnili nejedno muzeum. Při pohledu na všechna ta domnělá perpetuum mobile se musíme ptát, jak to, že nefungují? Nemysleme si ale, že odpovědí je, že nefungují protože porušují to a to a že by to byla perpetuum mobile a ta existovat prostě nemohou. Velkou skupinu těchto domnělých perpetuum mobile tvoří gravitační motory, a ty fungovat mohou. Tak v čem je háček? Každé technické řešení s sebou nějaké ty háčky přináší. Háčků je hned několik. číst dál

Brzda pokroku neboli zvůle zvaná perpetuum mobile – část 3.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 19. 10. 2011 | přečteno: 391× | komentáře: 0
Jako kluk jsem si schovával ústřižky z novin, ve kterých se psalo o „pomatených“ hledačích perpetuum mobile. Drtivá většina zmiňovaných hledačů se zaměřila na snahu vystavět stroj, který „udělá víc práce“ než kolik „energie, potažmo síly, potřebuje k běhu“. Ale bez ohledu na to, jestli přečerpávali kapalinu v uzavřeném oběhu, zda přesypávali kuličky, zrna, písek, vždy k činnosti stroje potřebovali jeden opomíjený faktor – gravitací vyvolané gravitační zrychlení. I kdyby se někomu z nich podařilo svůj stroj rozeběhnout, v místě s nedostatečnou gravitační silou by takový stroj nepracoval. Nesypal by se písek, nekutálely by se kuličky, netekla by kapalina. Málokdo si uvědomil, že tedy vlastně celou dobu pracují na všem možném, jen ne na perpetuum mobile. Já jsem si tuto skupinu strojů, závislých na gravitaci, pojmenoval „gravitačními motory“. V podstatě od té doby nepovažuji sám sebe za hledače nějakého perpetuum mobile, ale za „konstruktéra“ gravitačních motorů. číst dál

Brzda pokroku neboli zvůle zvaná perpetuum mobile – část 2.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 10. 2011 | přečteno: 315× | komentáře: 0
Zjednodušeně řečeno jsme si nechali vnutit prostou představu „věčného stroje“, který má jednak příkon menší než výkon a jednak pracuje, aniž by na něj působila vnější energie v jakékoliv podobě. Tato představa je zjevně výplodem mozku propadnuvšího nějakému druhu fantasmagorismu. číst dál

Strategie a taktika boje VI.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 10. 2011 | přečteno: 382× | komentáře: 0
Strategie v užším slova smyslu. číst dál

Pravidla

Utsukushii M. N. Tenka (») | 15. 10. 2011 | přečteno: 557× | komentáře: 0
Pravidla guildy Kamikaze na offic serveru Drak´Thul. číst dál