Období: rok 2012

Cesta radosti a štěstí – na prahu transformace

Utsukushii M. N. Tenka (») | 10. 12. 2012 | přečteno: 540× | komentáře: 0
Pokud jsme zvládli schopnost navodit si pocit radosti a štěstí kdykoli, můžeme postoupit dále. číst dál

Teorie gravitačního motoru XXXI.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 10. 12. 2012 | přečteno: 563× | komentáře: 0
V předešlém dílu jsem se rozepsal o „poměru účinnosti tíhové síly“, který je přesně opačný k poměru elevačnímu či k poměru kroutících momentů. Dopátral jsem se, že příčinou ubrždění rotoru, ve stávající podobě technického řešení, je rovnováha momentů sil, která vznikla při nerovnováze teoretických kroutících momentů nežádoucí účinností tíhové síly. Zdvíhaná ramena mají sice teoretický kroutící moment nižší, ale jejich tíhová síla je na protisměrný nežádoucí pohyb otáčení hřídele přenášena s větší účinností, než-li je přenášena tíhová síla klesajících ramen, s vyšším teoretickým kroutícím momentem, na žádoucí otáčivý pohyb hřídele. číst dál

Fyzika navzdory XXXV. – věřit jen tomu, co vidíme?

Utsukushii M. N. Tenka (») | 10. 12. 2012 | přečteno: 500× | komentáře: 0
Materialistická filosofie, jako „ideologická“ platforma pro socialistickou, Marxisticko-Leninistickou  vědu, se svým přístupem: „Uvěřím tomu, na co si mohu sáhnout, protože nic jiného neexistuje,“ vyvolává dnes snad už jen nostalgii a úsměv. Einsteinova teorie relativity dává materialistické „ideologii“ nový rozměr: „Věřím tomu, co vidím na vlastní oči, neboť skutečnost je vždy právě taková, jakou ji vidím.“ číst dál

Fyzika navzdory XXXIV. – relativistický čtvrtek je v úterý

Utsukushii M. N. Tenka (») | 1. 12. 2012 | přečteno: 436× | komentáře: 0
Pokud je teorie relativity vystavěna na tvrzení, že každý z pozorovatelů může pozorovanou skutečnost vnímat jinak, potud je vše v pořádku. Je-li teorie relativity vystavěna na tvrzení, že se změnou vztažné soustavy, se změnou úhlu pohledu a dalších faktorů, se může změnit i vnímání skutečnosti, potud je vše v pořádku. Pokud nám ale teorie relativity podsouvá, že pozorovatelem jinak vnímaná skutečnost se mění dle tohoto „pokřiveného“ vnímání, a že tedy máme tolikero „deformovaných skutečností“, kolik je pozorovatelů v různých inerciálních vztažných soustavách, pak je to, s prominutím, do nebe volající pitomost. číst dál

Vzkaz laskavým čtenářům

Utsukushii M. N. Tenka (») | 30. 11. 2012 | přečteno: 383× | komentáře: 0
Vážení a milí přátelé, číst dál

Noir den

Utsukushii M. N. Tenka (») | 29. 11. 2012 | přečteno: 542× | komentáře: 0
Nebudu tu s nezapálenou dýmkou v ústech nad čajovým stolkem bez čase  a s dávno již vyhořelou, kdysi snad aromatickou, svíčkou sáhodlouze filosofovat nad barvami dne. Já vím, nabízí se, že den je bílý a noc že je černá. Jenže on den je tak nějak černobílý, jako noir filmy ze staré drsné školy. Mnoho příběhů již začínalo tím, že kdosi kdesi spatřil osobu, která měla být již dávno mrtvá. Děsivá představa a děsná zápletka. Můj příběh začal jinak, dnes ráno jsem spatřil osobu, která se asi ani nenarodila. Ale abych nepředbíhal událostem... číst dál

Fyzika navzdory XXXIII. – sčítání světelných hrušek a jablek

Einsteinovy teorie relativity stojí na mezní a konstantní rychlosti světla. Mezní, to znamená, že se nic nemůže pohybovat rychleji než světlo ve vakuu, že se žádná informace nemůže přenášet rychlostí větší, než je rychlost světla ve vakuu, a že žádné hmotné těleso se nemůže pohybovat rychlostí blízkou rychlosti světla nebo rychlostí světla, natož pak rychlostí vyšší. Konstantní, to znamená, že je rychlost světla pro všechny pozorovatele ve všech inerciálních vztažných soustavách stejná. číst dál

Teorie gravitačního motoru XXX.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 29. 11. 2012 | přečteno: 499× | komentáře: 0
V tomto článku se nebudu věnovat závěrečné zprávě z první etapy vývoje virtuálního prototypu, tu ještě nemáme, a ani přípravě etapy následující. Až bude zpráva, jak se říká, na stole, budu se moci teprve vyjádřit zpětně i k markýriu, jež k závěrečné zprávě vedlo. číst dál

Parazitický den

Utsukushii M. N. Tenka (») | 28. 11. 2012 | přečteno: 548× | komentáře: 0
Řada deseti tisíc sto devadesáti devíti příjemně prospaných nocí je přerušována povinně probděnými dny. Den je jen parazit noci. Pár světelných minut po půlnoci jsem vstal z letiště se sedmi ranvejemi pro přistání chtíčem ochlípených těl. Vyšel jsem na balkon, v jedné ruce číši suchého červeného vína, ve druhé ruce pánskou, modrou yukatu. Sotva jsem prošel balkónovými dveřmi, udeřila mne do obličeje neprostupná, černočerná tma. Byla tak hustá, že by se ani nedala krájet. Celou mou persónu obklopila tma tmoucí. Asi není nic neobvyklého na tom, že se mi v tu ránu zatmělo před očima. Jak by ne... číst dál

Fyzika navzdory XXXII. – ovčí vlna nebo vlčí částice

Diskutujeme-li o tom, zda je světlo „vlněním nebo částicí“, připomínám zákony in a yo, dle kterých nic není jen in nebo jenom yo. V ten-chi tedy předpokládáme, že každá „informace“ je přenášena jak na úrovni částic, tak na úrovni vlnění. Podíl přenosu informace na úrovni částic a na úrovni vlnění se různí, tak jako se různí poměr in a yo té které částice hmoty, té které hmoty, toho kterého bytí. Ostatně každá částice hmoty kmitá, už samo toto kmitání vyvolává vlnění prostoru. Čím je částice hmotnější, tím pomaleji kmitá, své okolí ovlivňuje o to více na úrovni částic a o to méně rozvlní prostor. Čím méně hmotnou je částice, tím rychleji kmitá, o to méně ovlivňuje své okolí na úrovni částic, ale o to více rychlým kmitáním vlní prostorem. číst dál

Cesta radosti a štěstí – po prvních krocích opravdové zastavení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 27. 11. 2012 | přečteno: 405× | komentáře: 0
V předešlém článku věnovaném cestě radosti a štěstí jsem zmínil několik kroků k dosažení vnitřního stavu naplnění pocitem radosti a štěstí. Dnes je čas zastavit se. číst dál

Církevní restituce – tunel, tentokráte ne na Sejšely, ale do Vatikánu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 27. 11. 2012 | přečteno: 529× | komentáře: 0
http://www.lidovky.cz/snemovna-prehlasovala-senat-cirkevni-restituce-jsou-v-rukach-klause-1j5-/ln_domov.asp?c=A121108_004450_ln_domov_sm číst dál