Období: červen 2012

Tělesa

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 6. 2012 | přečteno: 596× | komentáře: 0
Jednou z mých oblíbených kratochvílí je kreslení těles, která nemohou existovat... číst dál

Nové zpětné zrcátko

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 6. 2012 | přečteno: 365× | komentáře: 0
http://auto.idnes.cz/zpetne-zrcatko-bez-mrtveho-uhlu-da6-/automoto.aspx?c=A120621_130432_automoto_hig číst dál

Den napravo od červeného paraplíčka

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 6. 2012 | přečteno: 489× | komentáře: 0
Hned časně ráno jsem zahájil den výslechem svého svědomí: „Řekni ke komu patříš? Kolik vás je? Kde sou ostatní?“ svědomí ale zatloukalo a neřeklo nic, odhodláno k sebeobětování hrdinskou smrtí. K večeru jsem po mnoha hodinách koukání do světla stolní lampičky rezignoval: „Tak ty budeš zatloukat, co? Chceš být mučedníkem, co? Tak to se Ti nepodaří! Nechám Tě ještě žít! Ale co myslíš, že udělají ti venku, na ulici, až zjistí, že jsem tě vyslýchal a nechal tě jít?!“ Zašel jsem si pak na fujburgr ke strýčkovi skrblíkovi. Je to vyhlášený lakomec, podle toho ta strava vypadá. V letní olympijské v... číst dál

Transformace bytosti – směřování a duchovní aspekty

Utsukushii M. N. Tenka (») | 24. 6. 2012 | přečteno: 402× | komentáře: 0
V dřívějších dobách podstupovali transformační proces adepti náboženských hnutí, magie, šamanismu a další. Dnes se, mnohdy kusé, informace o transformaci šíří i mezi laickou veřejností. Pro mnohé je to cesta ke změněným stavům vědomí, ke změně stravovacích návyků či k ozdravění. Transformační proces vede ke komplexní proměně lidské duchovní bytosti po stránce fyzické i psychické. S proměnou přicházejí nejenom nové obzory, nové poznání, ale také nové vlastnosti a schopnosti, s jimi pak nové prožitky. Vytrhneme-li z transformačního procesu například stravování a zaměříme se prostě jen na změnu stravovacích návyků od „všežravosti“ k vegetariánství, veganství, fruitariánství, liquidariánství, wateriánství a nakonec třeba k breatheriánství, nastane sice kýžená změna stravování, ta ale nemusí být podpořena změnou životního stylu a životního postoje, vznikne jakýsi prázdný prostor bez cíle, a člověk se velmi často vrátí zase zpět k původnímu životnímu stylu i k původním stravovacím návykům. Je-li cílem zažít zkušenost s „nejedením“, člověk ji zažije... dál nic, mnozí se vrátí k původním návykům i hodnotám. číst dál

Transformace bytosti – základní cviky dechového cvičení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 22. 6. 2012 | přečteno: 544× | komentáře: 0
Plný dech se nenacvičuje hnedle celý, každá ze tří částí se ponejprv procvičuje samostatně. číst dál

Kasta politiků opět u kormidla

Utsukushii M. N. Tenka (») | 20. 6. 2012 | přečteno: 456× | komentáře: 0
Již dlouhou řadu let se čeští postkomunističtí poslanci dušují, že se vzdají totalitářské imunity a dalších nesmyslných výhod, které je staví nad roveň řadových občanů. Ano je to tak, český politik nevyniká nad své spoluobčany morální bezúhonností, oduchovnělostí, humanismem, filosofickým vzděláním a jasnou vizí blízké i daleké budoucnosti, zato své řadové spoluobčany předčí v korupci, pletichách, zištnosti a v dalších, politické scéně vlastních, disciplínách. číst dál

Proviantů den

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 6. 2012 | přečteno: 566× | komentáře: 0
Maltou mezi cihlami svého několika set patrového rodinného jednogeneračního domu se snažím ve fatální minulosti pohledem z fideistické přítomnosti rozpoznat alespoň náznak multikulturní budoucnosti. Jenže plně v duchu principu neurčitosti je otec neznámý a matka snad jakš takš jistá. Požádal jsem o radu Alberta Einsteina, ale on je příliš relativní, než abych mohl bezezbytku uvěřit jeho protimluvům. Tak ať si blaženost dál zůstane blažená a nelibost nelibá, ať si je blaženost blahem blažená a nelibost ať si v nelibosti libuje? Zatímco předčítám tyto řádky svému proamerickému toustovači, Zem... číst dál

Fyzika navzdory VIII. (jednoduché stroje)

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 6. 2012 | přečteno: 2503× | komentáře: 0
Protože výsledná práce nemusí být shodná s prací vykonanou konatelem práce, můžeme asi hovořit o efektivitě práce. Výsledná práce je vlastně z pohledu té které doby limitní dosažitelná hodnota, která se s postupem doby, s prohlubováním poznání a vývojem technologií může měnit. Práce vykonaná vykonavatelem se, více či méně, blíží „ideální“ výsledné práci. Čím více práce konatel vynaložil nad mez ideální výsledné práce, tím méně efektivně konal. číst dál

Ostrov pokladů

V honbě za pokladem od obou konců duhy jsem se ocitl na malém, nezajímavém a nepodstatném ostrůvku, na dohled od ztraceného ostrova pokladů, který zaboha nemohu najít. Oba ostrovy jsou od sebe natolik vzdálené, že jsou na dohled i za naprosté tmy, byť by byla hustá mlha a sněhová vánice k tomu. Ve skutečnosti je od sebe dělí jeden krok široká a jeden krok hluboká strouha, na jejímž dně, kdesi hluboko, kam ani nejostřejší zrak nedohlédne, proplouvají jako průplavem těžkotonážní kontejnerové lodě, tankery, remorkéry, válečné křižníky i luxusní zaoceánské parníky ze spadaného listí rostlin, ji... číst dál

Rámcový den

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 6. 2012 | přečteno: 500× | komentáře: 0
Pronásledován gangem zlosynů, vedeným Jockerem, a gangem dobrosynů, vedeným střídavě Batmanem a Mirkem Dušínem, utíkal jsem se kvapně do náruče ploché, jak zrcadlo hladké a lesklé krajiny, pryč od všech dalších dobrodružství, pryč ode všech a od všeho. Pod sklíčkem svých náramkových hodinek s vodotryskem vtipně ukrývám nástěnnou mapu pokladů, propálenou místy paprsky slunce procházejícími přes krůpěje vody rozstřikované po vnitřní straně hodinového sklíčka vodotryskem. Konzistentně zmatený stojím v obrazu od Josefa Lady, asi nejsem dost v obraze, nevím totiž, zda jít vlevo na kopec s kostel... číst dál

Transformace bytosti – kořeny a identita

Utsukushii M. N. Tenka (») | 11. 6. 2012 | přečteno: 331× | komentáře: 0
Možná to vypadá, že transformace bytosti je nějaké vykořenění hluboko zakořeněných informací o jedinci, že jde o vytrhání kořenů spojujících jedince s jeho minulostí, ale ono to tak vlastně není. Vždycky vysvětluji, že transformace bytosti je něco podobného jako metamorfóza housenky, která se zakuklí, a později se přemění na motýla. Ke kýženému motýlovi nevede housenku nějaké zpřetrhání kořenů s vlastní minulostí, ani odvrácení se od vlastních předků, ani ohřešení žravého života housenky. Chcete-li tedy dojít transformací bytosti ke stádiu „motýla“, uvědomte si odkud jdete a kam směřujete. Neztrácejte ze zřetele ani svůj původ, svou minulost, ani svou současnou situaci a ani svůj cíl. Jedině tak udržíte směr a přirozenou kontinuitu probíhajících transformačních změn. číst dál

Cesta pro výplatu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 11. 6. 2012 | přečteno: 629× | komentáře: 0
Otevřel jsem kufřík a z pokerových žetonů nejrůznějších barev jsem na vykachlíčkovanou oblohu v koupelně vyskládal funkcionalistickou barokní duchu. Nechtěl jsem ale duhu jen tak obyčejnou, nekonsolidovanou, vyskládal jsem proto duhu, která nemá ani jediný začátek, ale zato má dva konce. To mi dává dostatečně prchlivou naději najít hned dva hrnce zlata. Rozehnal jsem demonstraci Leprikónů a jal se v krabici od banánů hledat mezi odloženými papíry mapu pokladů. V nestřeženém okamžiku někdo vešel do knihovny, zvedl kartónovou krabici od banánů a odnesl ji kamsi do temného kouta palčivou slune... číst dál