Období: září 2012

Pseudoatentát na presidenta Klause

Utsukushii M. N. Tenka (») | 29. 9. 2012 | přečteno: 450× | komentáře: 0
Nejsem bezpečnostní expert, ale z toho, že kdosi do blízkosti presidenta Klause pronese plastovou, ne lehce detekovatelnou, pistolku, bych nevyvozoval až tak katastrofální závěry, jako že šlo o selhání toho a onoho aparátu. Co když více než o selhání ochranky a bezpečnostních složek jde především a v první řadě o selhání „hlavy“ státu a politické reprezentace? Těžko si představit bezpečnostní opatření, přes která neprojdete s kouskem plastu, s kelímkem od jogurtu, s malou lahví vody, s dudlíkem, chrastítkem a podobně. I když na druhou stranu nutno připustit, že by taková opatření byla namístě vzhledem k tomu, že president utrpěl, snad prý jen lehké, zranění po střelbě plastovými kuličkami přes společenský oblek. číst dál

Fyzika navzdory XII. – teorie všeho, teorie superstrun – kosmická filharmonie

Utsukushii M. N. Tenka (») | 26. 9. 2012 | přečteno: 649× | komentáře: 0
Honba za teorií všeho, za „jednotnou teorií pole“, dala vzniknout teorii superstrun. Protože nejsem fundovaným odborníkem ani přes fyziku a ani přes strunné nástroje, nebudu se pouštět do hlubší analýzy. Představme si jen, že budeme-li částice hmoty dělit na menší částice, a ty pak na ještě menší částice, a já nevím kolikrát ještě, tak prý dojdeme až k malilinkatým strunám, které kmitají obdobně, jako když brnknete na strunu kytary, a rychlost jejich kmitání předurčuje, čeho bude struna stavebním kamenem, zda například vody nebo uhlíku. Existenci těchto strun nelze nijak dokázat, teorie nám nedává odpověď ani na otázku: „Kdo rozeznívá struny,“ a „Jakým mechanismem je určováno, která struna bude jak kmitat.“ Otevírá se tak před námi snový svět kosmické filharmonie, souzvuku nekonečna malilinkatých kmitajících strun. Je to zajímavá teorie, fyzika tu ale přestala být experimentální vědou, možná, že až příliš zabředla do pole metafyziky, teologie, filosofie a dalších disciplín. Pro mne jako pro laika je atraktivní, že se zde „fyzika“ zabývá jevy popsanými ve starodávných filosoficko-náboženských učeních, ale koná tak vlastně bezvýsledně. Popsaná témata jsou v daných učeních dávno zmiňována, kosmologie, vztah materie a ducha, vznik hmoty a podobně, tedy fyzika nepřichází s ničím novým ani převratným, a nepřichází nabídnout ani experimentálně ověřitelné závěry. Revoluce na poli poznání se tedy nekoná. číst dál

Fyzika navzdory XI. – budiž světlo!

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 9. 2012 | přečteno: 351× | komentáře: 0
Z mé strany je to opravdu již ohraná písnička. Narazím-li na závěr, že při relativistických rychlostech, při rychlostech blízkých rychlosti světla, hmotnost tělesa pohybujícího se takovou rychlostí nekonečně narůstá, musím se ptát, jak je možné, že nás nebombardují nekonečně hmotné částice světla. číst dál

Fyzika navzdory X. – rychlost světla

Utsukushii M. N. Tenka (») | 25. 9. 2012 | přečteno: 512× | komentáře: 0
Tvrzení, že rychlost světla je konstantní a mezní, je základem Einsteinových teorií. Aby to nebylo tak jednoduché, je tou konstantností rychlosti světla chápáno to, že pro různé pozorovatele, a tedy v různých vztažných inerciálních soustavách, bude rychlost světla za všech okolností stále stejná. Jako příklad je uváděna situace, kdy kolem pana A, jenž se nachází v relativním klidu, prolétá rychlostí světla (vlastně bych se měl opravit a psát o rychlosti blízké rychlosti světla) pan B. Pan B si na cestu rychlostí blízkou rychlosti světla posvítí svítilnou. Oproti logickému očekávání se od pana B bude světlo vzdalovat rychlostí světla (došlo tedy ke sčítání rychlostí), ale z pohledu pana A se světlo ze svítilny pana B nepohybuje téměř dvojnásobnou rychlostí rychlosti světla, ale zase právě jen rychlostí světla ( nedošlo tedy ke sčítání rychlostí a rychlost pohybu pana B by se měla jevit jako nulová). Z toho bych musel odvozovat, že buď pan A a pan B nebyli v inerciálních vztažných soustavách, nebo byli v inerciálních vztažných soustavách, pak ale neplatil postulát, že ve všech vztažných inerciálních soustavách platí stejné fyzikální zákony. číst dál

Fyzika navzdory IX. – teorie relativity, rychlost světla

Utsukushii M. N. Tenka (») | 24. 9. 2012 | přečteno: 533× | komentáře: 0
Dovolím si pár slov o relativitě. Pro relativitu údajně platí, že: „Nelze určit, které těleso se pohybuje rovnoměrně přímočarým pohybem a které je v klidu.“ Dále: „Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony.“ A do třetice: „Ve všech inerciálních vztažných soustavách je rychlost světla mezní, stejná, a proto konstantní.“ Z těchto tří postulátů jsou vyvozovány některé závěry a předjímány výsledky neuskutečněných a možná dokonce i neuskutečnitelných experimentů. Závěry můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedněmi jsou optické jevy hraničící spíše se subjektivním vnímáním pozorovatele, druhými jsou pak spekulace vedoucí k paradoxům, jež by měly být brány za důkaz chyb v teorii, ale jsou brány za důkaz platnosti teorie. číst dál

Stav věci

Utsukushii M. N. Tenka (») | 24. 9. 2012 | přečteno: 306× | komentáře: 0
Některé vědní obory a disciplíny považuji za naprosto scestné. Přijde mi, že lidská společnost je jako loď. Zatímco politika se zajímá o to, kdo bude u kormidla a co mu to vynese, ekonomie jak na běžícím pásu produkuje teorie o tom, jak nákladná je to plavba, dají-li se náklady redukovat, a jsou-li to dobře investované peníze. Sociologii zjevně zajímá spíše jen složení posádky, a psychologie se zajímá jen o psychickou konstituci a duševní rozpoložení lodníků. Ekologie se tváří, že jí jde o minimalizování vlivu plavby na životní prostředí. Fyzika se nám snaží podsunout teorie o parametrech s... číst dál

Dnes je zítřejší včera

Utsukushii M. N. Tenka (») | 19. 9. 2012 | přečteno: 491× | komentáře: 0
V mém ranním šálku čaje se odehrála světová válka nanoponorek, nebo to možná bylo jen mezinárodní námořní vojenské cvičení, ale každopádně bylo několik malilinkatých ponorek potopeno, a na hladině po nich zbylo několik mastných skvrn. Okolní svět se v těch skvrnách jevil jak pobřeží sužované ropnou skvrnou. Vím já, třeba je to jen plovoucí podhoubí čajové houby Barbuchy. číst dál

Transformace bytosti – poznámky z pátého měsíce

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 9. 2012 | přečteno: 323× | komentáře: 0
1.9.so  - 2. den třídenního půstu. číst dál

Den je jen evergreen

Utsukushii M. N. Tenka (») | 5. 9. 2012 | přečteno: 531× | komentáře: 0
Na horkovzdušné pistoli se vznáším nad krajinou tvořenou výhradně starou, černou šelakovou gramofonovou deskou přehrávanou starým gramofonem na kliku, který má velkou bronzovou troubu a kliku. Deska má logo s malým pejskem naslouchajícím záznamu ze staré, černé šelakové gramofonové desky přehrávané gramofonem na kliku, který má velkou, snad bronzovou, troubu a kliku. Nad deskou na logu staré, černé šelakové gramofonové desky se nevznáší nikdo, ani na horkovzdušné pistoli, ani na horkovzdušném balónu a ani na čemkoliv jiném, ať už horkovzdušném nebo třeba studenovzdušném. Vzduch je vlhkým, p... číst dál

Církevní restituce – mediální antitabu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 4. 9. 2012 | přečteno: 472× | komentáře: 0
Jako představitel státem neuznaného řádu mnichů rytířů, jako představitel náboženské společnosti, která nebyla uznána, podle mého mínění, v rozporu s ústavou, a která nebyla přizvána na jednání o podobě nového, polistopadového zákona o církvích a náboženských společnostech, bych mohl humbuk kolem církevních restitucí přejít mávnutím ruky. Na druhou stranu cítím povinnost zaujmout k církevním restitucím nějaké stanovisko. číst dál

Transformace bytosti – plán na pátý měsíc

Utsukushii M. N. Tenka (») | 2. 9. 2012 | přečteno: 271× | komentáře: 0
Plán na další měsíc zahrnuje přechod na ovocné a zeleninové šťávy, pokud možno tak z čerstvého syrového ovoce a z čerstvé syrové zeleniny. číst dál

Transformace bytosti – poznámky ze čtvrtého měsíce

Utsukushii M. N. Tenka (») | 2. 9. 2012 | přečteno: 293× | komentáře: 0
1.8.st   - třetí den třídenního půstu. číst dál