Období: rok 2015

Svátky

Utsukushii M. N. Tenka (») | 24. 12. 2015 | přečteno: 281× | komentáře: 0
Vážení čtenáři a návštěvníci tohoto blogu, číst dál

Nabídka spolupráce

Utsukushii M. N. Tenka (») | 2. 6. 2015 | přečteno: 522× | komentáře: 0
Hledám člověka, jenž zvládne "překonvertovat" v invertoru vytvořený 3D model stroje do některého ze software s "reálným fyzikálním prostředím", vytvořit tak 3D virtuální prototyp určený pro simulaci chodu stroje, která je nutná k odečtení kýžených parametrů a jejich porovnání s výsledky dosaženými konvenčními výpočty. Pro bližší info pište, prosím, do komentů nebo na email: tenka@centrum.cz číst dál

Mé tělo – můj hrad

Některá asketická učení nám předložila teorii, že chceme-li se plně oddat duchovnímu růstu, cestě sebepoznání a sebezdokonalení, že máme přehlížet vlastní tělo a jeho potřeby, že se máme oddávat sebetrýzni, že máme tělo označit a přijmout za opak duchovna, za nečisté břemeno. číst dál

Cesta radosti a štěstí – vytýčení cíle

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 3. 2015 | přečteno: 646× | komentáře: 0
Na cestě sebepoznání a sebezdokonalení máme k dispozici velice mocný nástroj, je jím spoluurčování a spoluutváření se vytýčením cílů, kam směřuji, kam chci dojít, čeho chci dosáhnout. Jiným budu, mám-li cíl přežívat u telky, a jiným se stanu, dám-li si za cíl prosadit se v nějakém oboru, to rozhodnutí samo o sobě mne již mění, samozřejmě podstatné je, vykročit za svým cílem. číst dál

Zvětšování penisu – o onanii

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 3. 2015 | přečteno: 1215× | komentáře: 0
V dnešním dílu seriálku o zvětšování penisu se budu zabývat onanií. Pokusím se odpovědět na otázky týkající se vlivu onanie na „sexuální život“, vlivu onanie na velikost a tvar penisu. číst dál

Voda v nás

Utsukushii M. N. Tenka (») | 14. 3. 2015 | přečteno: 823× | komentáře: 0
Asi nemá smysl sáhodlouze psát o tom, že člověk je z velké většiny tvořen vodou. Voda je zvláštní element, četl jsem kdysi článek pojednávající o tom, že se voda vymyká „fyzikálním konvencím“ asi v šedesáti případech. Například, že při ochlazení pod určitou teplotu se její objem zvětšuje. V některých článcích docházejí autoři k závěrům, že voda je mimozemského původu. O některých anomáliích vody pojednává například tento článek: http://vesmir.cz/2014/07/16/struktura-anomalie-vody/ číst dál

Astrální cestování – majutsu

Utsukushii M. N. Tenka (») | 14. 3. 2015 | přečteno: 731× | komentáře: 0
Je téměř obecně známo, že astrální cestování má předlouhou tradici v šamanismu, méně je známa tradice majutsu. Přitom astrální cestování je pro mnohé majutsushi nezbytnou součástí studia, přicházející po zvládnutí relaxačního, a posléze bdělého spánku. číst dál

Z e-mailů Gabriele K.: (část druhá)

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 778× | komentáře: 0
Ještě ke vztahu, který neklape. Pokud není oboustranný zájem tento vztah udržet, neměl by být uměle udržován. To ještě více, s časem, zvětšuje nechuť jednoho nebo obou partnerů. Pokud ve vztahu pokračují „ze zvyku“, aby nemuseli měnit svůj životní styl, odsoudí svůj vztah k tomu, že už je nikdy nebude spojovat v dobrém, bude jim poutem, břemenem, okovem, bude jim vězením, ze kterého budou jednou toužit uniknout. Zbývají-li alespoň zbytečky vzájemné úcty nebo alespoň respektu, je třeba je uchovat. Buď není, proč by vztah trval, pak jej ukončím. V zájmu obou, ať mají čas, možnost a dost příležitostí navázat jiný, harmonický vztah nebo se k sobě vrátit poté, co znovu vzkřísí to, co k sobě dva lidi přitahuje. Náklonnost. Nebo vztah pokračuje z jiných důvodů, o těch jsem psal minule. Pokud nemají ambice vybudovat vztah přetrvávající věky, vztah dvou lidských duchovních bytostí, vztah na nejhlubší rovině, na té, která leží hluboko pod tím, co skrýváme a nazýváme intimnem, pak mohou koexistovat ze zištných, pragmatických důvodů, majetkové poměry, profesní spolupráce a podobně. Zbyla-li nějaká upřímnost a vzájemná úcta, dost na to, aby otevřeně, s důvěrou, pokorou, upřímně zhodnotili svůj vztah, jeho minulost, přítomnost a budoucnost, pak mohou nastolit harmoničnost vztahu za pomoci proharmonické bytosti, rozhovorem s ní se mění jejich vibrace, tím i vibrace, frekvence jejich vztahu. Takovou roli jsem sehrál již mnohokráte, abych pomohl harmonizovat vztahy některých známých, kamarádů a přátel, věřím, že i Ty máš ten dar. Jen se otevřít. číst dál

Z e-mailů Gabriele K.:

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 943× | komentáře: 0
„Hned úvodem musím upozornit na to, že tu budu popisovat vztah muže a ženy, kteří oba přijímají lidskou náklonnost, erotiku, sexualitu a sex jako prostředek relaxace, zdokonalování, duševní hygieny, duchovního vývoje…, nikoliv jen jako prostředek určený výhradně k plození potomků. Někteří lidé volají po tom, aby se lidská sexualita výrazně odlišila od zvířecí, ať je užívána jen v případě plození potomků, ale lidská sexualita se od většiny zvířecí liší právě tím, že přesahuje rámec plození, že se stává nejen projevem náklonnosti, prostředkem vitalizace, omlazení, regenerace, relaxace… číst dál

O homosexualitě

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 775× | komentáře: 0
Shrňme si několik nejfrekventovanějších, nejčastěji užívaných frází, jimiž se bojuje proti homosexuálnímu chování mužů. Nehledám argumenty pro obhajobu homosexuálního chování, nehledám řešení, jen shrnuji a konstatuji. číst dál

KAPITOLA XXVI. O kodexu jama a nijama

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 686× | komentáře: 0
Kodex JAMA-NIJAMA je odkazem jógy a je považován za první stupeň jógy. V dnešní době je méně známý než například tělesná jogínská cvičení ásany nebo jiný kodex, kterým je judaistické – „křesťanské“ – desatero. číst dál