Období: únor 2015

Z e-mailů Gabriele K.: (část druhá)

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 778× | komentáře: 0
Ještě ke vztahu, který neklape. Pokud není oboustranný zájem tento vztah udržet, neměl by být uměle udržován. To ještě více, s časem, zvětšuje nechuť jednoho nebo obou partnerů. Pokud ve vztahu pokračují „ze zvyku“, aby nemuseli měnit svůj životní styl, odsoudí svůj vztah k tomu, že už je nikdy nebude spojovat v dobrém, bude jim poutem, břemenem, okovem, bude jim vězením, ze kterého budou jednou toužit uniknout. Zbývají-li alespoň zbytečky vzájemné úcty nebo alespoň respektu, je třeba je uchovat. Buď není, proč by vztah trval, pak jej ukončím. V zájmu obou, ať mají čas, možnost a dost příležitostí navázat jiný, harmonický vztah nebo se k sobě vrátit poté, co znovu vzkřísí to, co k sobě dva lidi přitahuje. Náklonnost. Nebo vztah pokračuje z jiných důvodů, o těch jsem psal minule. Pokud nemají ambice vybudovat vztah přetrvávající věky, vztah dvou lidských duchovních bytostí, vztah na nejhlubší rovině, na té, která leží hluboko pod tím, co skrýváme a nazýváme intimnem, pak mohou koexistovat ze zištných, pragmatických důvodů, majetkové poměry, profesní spolupráce a podobně. Zbyla-li nějaká upřímnost a vzájemná úcta, dost na to, aby otevřeně, s důvěrou, pokorou, upřímně zhodnotili svůj vztah, jeho minulost, přítomnost a budoucnost, pak mohou nastolit harmoničnost vztahu za pomoci proharmonické bytosti, rozhovorem s ní se mění jejich vibrace, tím i vibrace, frekvence jejich vztahu. Takovou roli jsem sehrál již mnohokráte, abych pomohl harmonizovat vztahy některých známých, kamarádů a přátel, věřím, že i Ty máš ten dar. Jen se otevřít. číst dál

Z e-mailů Gabriele K.:

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 943× | komentáře: 0
„Hned úvodem musím upozornit na to, že tu budu popisovat vztah muže a ženy, kteří oba přijímají lidskou náklonnost, erotiku, sexualitu a sex jako prostředek relaxace, zdokonalování, duševní hygieny, duchovního vývoje…, nikoliv jen jako prostředek určený výhradně k plození potomků. Někteří lidé volají po tom, aby se lidská sexualita výrazně odlišila od zvířecí, ať je užívána jen v případě plození potomků, ale lidská sexualita se od většiny zvířecí liší právě tím, že přesahuje rámec plození, že se stává nejen projevem náklonnosti, prostředkem vitalizace, omlazení, regenerace, relaxace… číst dál

O homosexualitě

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 775× | komentáře: 0
Shrňme si několik nejfrekventovanějších, nejčastěji užívaných frází, jimiž se bojuje proti homosexuálnímu chování mužů. Nehledám argumenty pro obhajobu homosexuálního chování, nehledám řešení, jen shrnuji a konstatuji. číst dál

KAPITOLA XXVI. O kodexu jama a nijama

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 2. 2015 | přečteno: 686× | komentáře: 0
Kodex JAMA-NIJAMA je odkazem jógy a je považován za první stupeň jógy. V dnešní době je méně známý než například tělesná jogínská cvičení ásany nebo jiný kodex, kterým je judaistické – „křesťanské“ – desatero. číst dál

Zvětšování penisu – o velikosti

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 617× | komentáře: 0
Věčně zeleným tématem mnoha diskusí jsou otázky týkající se velikosti penisu, případně jeho zvětšování. V první části tohoto seriálku se budu zabývat velikostí penisu obecně, v příští části si napíšeme něco o onanii, v následující části se pustíme do cviků, které může každý cvičit sám, aniž by to bylo nepřiměřeně rizikové, ve čtvrté části se podíváme na masáž, jak ji aplikuje například ki-masér. číst dál

Objev gravitačních vln

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 497× | komentáře: 0
Přijmeme-li za prokázané, a ono to prokázané je, že pozorovatel svým očekáváním ovlivňuje výsledek experimentu, pak máme paradigma, na kterém můžeme a musíme stavět vědecký pohled na svět. číst dál

Nelidi

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 463× | komentáře: 0
V mnoha starých filosoficko-náboženských učeních se hovoří o bytostech, které se přisávají k energetickým tělům člověka, parazitují na něm, vysávají jeho životní sílu, sexuální energii, negativně ovlivňují jeho chování, vyvolávají a udržují nejrůznější závislosti, oslabují člověku jeho vlastní vůli, vyvolávají u něj strach a úleky. Některá učení hovoří o nemrtvých, o démonech, o Satanovi, strašidlech, děsech a podobně. číst dál

Drony

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 457× | komentáře: 0
Asi mohu směle prohlásit, že bezpilotní letouny, tak zvané drony, již nejsou pouhou proprietou sci-fi příběhů, nýbrž běžnou součástí našeho života. Jsem nesmírně rád, že lidé hledají pro drony i jiné využití než jen zabíjení nepřátel a civilistů. číst dál

Japonské masáže (Pozor! Článek je nevhodný pro osoby mladší 18 let! Článek obsahuje sexuálně explicitní materiály!)

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 461× | komentáře: 0
Množí se mi dotazy na povahu japonských nebo obecně asijských masáží, zda je jejich povaha čistě erotická, sexuální. U masáží, možná více než kde jinde, platí známé: „Jiný kraj – jiný mrav.“ Co se našinci ze západu může jevit jako čistě erotická masáž, to se může obyvateli Asie jevit jako ošetření bez sexuálního kontextu, bez ohledu na klientovo případné vzrušení a vyvrcholení. číst dál

Cesta radosti a štěstí – vnitřní hlas

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 2. 2015 | přečteno: 281× | komentáře: 0
Nebudu se pokoušet nějak sáhodlouze definovat vnitřní hlas. Mnohý člověk uvažuje vlastně vnitřním hlasem, který používá slov. Vnitřní hlas může promlouvat „v duchu“, stejně jako nahlas, což okolí označí za samomluvu. číst dál