Období: říjen 2017

Společnost rozděluje vnucená morálka a represivní zákon II.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 507× | komentáře: 2, poslední: 1. 1. 2020
V minulém dílu jsem psal o tom, že zákony a morálka mohou společnost buď slučovat, spojovat, nebo ji mohou naopak rozdělovat. Zákonodárci v České republice jdou cestou produkce, spíše nadprodukce těch zákonů, které prohlubují diskriminaci a tzv. pozitivní diskriminaci. Neutěšený stav je způsoben naprostým selháním ústavního a právního systému, zákony jsou vytvářeny na zakázku lobbujícím menšinám, církvím (například římsko-katolické církvi, viz církevní restituce a zákon o nových náboženských společnostech a církvích), podnikům (jako je Agrofert, ČEZ, České dráhy), podnikatelům, spolkům a organizacím (například myslivcům, OSA), jednotlivým politickým stranám reprezentujícím zlomek obyvatelstva, menšinovým etnikům (například Romům) a podobně. číst dál

Cesta radosti a štěstí – příčiny strastí a utrpení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 444× | komentáře: 0
Buddha označil ve své teorii za příčinu strastí a utrpení mezi prvními přání a tužby, které prý vedou ke zklamání a k následnému utrpení. Osobně považuji nejniternější přání a tužby za jeden z neefektivnějších nástrojů sebepoznání. Jsem přesvědčen, že pokud pochopíme, že v tomto dualitním světě není splnění přání nikdy 100% jisté, přijmeme-li jistou míru možného nezdaru, pak nám nehrozí zklamání, ani z něj pramenící utrpení. číst dál

Krátká zamyšlení o posilce – Somatotyp

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 445× | komentáře: 0
Existuje řada teorií, které dělí lidi, lidská těla, do několika základních skupin somatotypu, já připomenu dělení do tří základních skupin, jsou jimi endomorf, mezomorf a ektomorf. Endomorf je člověk se silnými pevnými kostmi, snadno nabírá svalovou hmotu, ale bohužel snadno nabírá i tuk, proto je popisovaný jako „tučný“, zavalitý typ, má dispozice pro silové sporty. Mezomorf je člověk s dostatečně pevnou kostrou, dobře nabírá svalovou hmotu, nenabírá tak rychle tuk jako endomorf, je popisovaný jako atletický typ, má dispozice pro silové i vytrvalostní sporty. Ektomorf je člověk s křehkou kostrou a slabými kloubními spojeními, hůře nabírá svalovou hmotu, nemá sklony k ukládání tuku, proto je popisovaný jako štíhlý, dispozice má pro vytrvalostní sporty. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu IV.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 512× | komentáře: 0
San-Ki – teorie tří sil se zaobírá vztahem vesmírné nedualistické, nedualitní energie reiki, oboustranné síly junki a vnitřní síly ki, sexuální energie. Pojmy „síla“ a „energie“ jsou používány v duchu starých učení, nikoli dle fyzikálních definic. číst dál

Krátká zamyšlení o posilce – Kondice

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 10. 2017 | přečteno: 475× | komentáře: 0
Občas slýcháme, že se kdos potřebuje dostat do kondice, že ten a ten má dobrou nebo špatnou kondici, většinou tím lidé komentují, zda dotyčný má nebo nemá sportovní postavu. Představte si, že podáte sportovní výkon, tepová frekvence vyskočí nahoru, vy doběhnete, docvičíte, doplavete nebo třeba dojedete na bicyklu, a po chvíli už je zase tep v normálu. Pokud trvá dlouho, než se tep vrátí do normálu, tak to je holt známka špatné kondice, pokud se do normálu vrátí rychle, znamená to, že dotyčný má opravdu velkou kondici, že je v dobré kondici. Je to trochu zjednodušující příklad, ale lépe vystihuje význam slova „kondice“. číst dál

Zvětšování penisu – základní cviky

Internet je plný cviků na zvětšování penisu a také mnoha udělátek, upínačů závaží, natahovačů, vakuových pump a podobně. Ať už se rozhodnete pro cokoli, je potřeba uvědomit si, že velikost penisu není jen otázkou provádění cviků k jeho prodloužení, ale také otázkou životosprávy a stravy. Strava bohatá na vitamín E a podporující tvorbu volného testosteronu je v kombinaci s cvičením mnohem efektivnější než samotné cvičení. číst dál

Astrální cestování – vedlejší efekty

Když se začneme hlouběji zajímat o astrální cestování, dříve nebo později narazíme na mnohá nejrůznější varování před ztrátou vlastního fyzického těla, před podlehnutím nebezpečným duchovním bytostem, před problémem zhmotnit se pak ve čtvrté nebo bůhví jaké dimenzi, před útoky iluminátů proti osobám ovládajícím astrální cestování a mnoha dalšími nebezpečenstvími. Nechci tato nebezpečí zcela bagatelizovat, ani nemohu, přeci vím, že nejvíce nás znevýhodňuje to, co sami považujeme za nevýhodu, a také, že největší moc má to, v co nebo čemu sami věříme. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu III.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 10. 2017 | přečteno: 512× | komentáře: 0
V dnešním dílu si napíšeme něco o dualitě Junki, vztahu ženské energie in a mužské energie yo. Nejprve opět jen heslovitě o Junki, In a Yo, zevrubněji jsem o tom psal ve sbírce Cesta harmonie mezi nebem a zemí, z níž čerpám. číst dál

Drak jedním tahem

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 535× | komentáře: 0
Už je to dlouho, co jsem se naposledy pokusil nakreslit jednoduchou stylizaci, zjednodušující zkratku, jedním tahem. Nedávno jsem hledal jeden zatoulaný text, při jeho hledání jsem narazil na tuhle starší kresbu draka. číst dál

Den pootevřených dveří

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 428× | komentáře: 0
Dnes jsem uspořádal den pootevřených dveří, protože mám u dveří nový překlad a nová futra, při jejichž řemeslné výrobě z kamene mudrců velikosti hory Říp, která vlastně není horou, se mi někam ztratil zednický bagr. No se ztrátami nářadí musí člověk při práci zkrátka počítat, jak říká na den přesně dva tisíce sedmnáct let deset měsíců a dvanáct dní staré zednické přísloví: „Ztraceno v překladu.“ číst dál

Společnost rozděluje vnucená morálka a represivní zákon

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 395× | komentáře: 0
Položme si otázku, k čemu že složí zákony a morálka. Samozřejmě nás asi jako první napadne, že represivními zákony kontroluje vládnoucí kasta, ať už to byla církev, vojenská chunta nebo kasta politiků, společnost a vládne občanům. Dovolím si připomenout jednu paralelu, už jsem tu o ní psal. Věda prokázala, že člověku není vrozený konkrétní jazyk, je mu vrozena schopnost naučit se jazyk, což mu má zřejmě pomoci začlenit se do společenství a participovat na něm, zvýšit jeho šance na přežití. Se zákony a s morálkou je to podobné. Člověku není vrozený nějaký konkrétní zákoník, litera zákona a nějaká konkrétní morálka, je mu vrozena schopnost přijmout morálku a zákony společenství, ve kterém žije. Zjevně z týchž důvodů, jako je to tomu u jazyka. Samozřejmě ne každý je stejně přizpůsobivý, že? Zákony a morálka slouží k tomu, aby vedle sebe mohli bezkonfliktně žít lidé, aby ubylo sporů, svárů, šarvátek a bojů. Takový zákon a taková morálka lidi spojuje, vede je ke spolupráci, ke kooperaci. Jenže zákony a morálka dnešní společnosti tuto roli neplní, naopak rozdělují obyvatele, vyvolávají vzájemné konflikty, zvětšují rozdíly v právech a povinnostech jednotlivých kast, prohlubují rozdíly mezi chudými a bohatými, vedou lidi ke vzájemnému soupeření. číst dál

Astrální cestování – probuzení duchovních smyslů

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 310× | komentáře: 0
Asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat, že pokud prožijeme astrální výstup z těla, nemáme s sebou své fyzické smysly, zrak, sluch, čich, chuť ani hmat, neboť oči, uši a ostatní zůstává nadále v našem fyzickém těle. Vzpomínám si na vyprávění jedné mé kamarádky a jejího bráchy, oba nacvičovali astrální cestování, oběma se podařil výstup z těla. Nadšeně popisovala, jak vystoupala z těla, jak prošla stropem, střechou a vznášela se nad domem, dokonce vnímala závany vánku. Ptal jsem se jí, co viděla. Odpověděla, že nic, že všude byla naprostá, černočerná tma. Někdy se to tak přiházívá, že dokud neovládnete astrální cestování, některé duchovní smysly vám po výstupu z těla fungují, a jiné nikoli. číst dál