Období: srpen 2017

Astrální cestování – jantra těla, vizualizace, imaginace a mentální projekce

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 8. 2017 | přečteno: 351× | komentáře: 0
Pro potřeby tohoto seriálu článků si dohodněme, co rozumíme některými pojmy, jež jsou v souvislosti s astrálním cestováním zmiňovány. V některých školách je astrální cestování ztotožňováno s lucidním sněním, v majutsu ale astrální cestování není lucidním, ani jakýmkoli jiným sněním. Lucidním sněním je chápáno vědomé, řízené snění. Některé školy staví nácvik astrálního cestování na technikách mentální projekce, například vás učí představit si obraz sama sebe, přenést do něj vědomí... Bez ohledu na zvolené metody, nezastupitelným nástrojem je právě představivost, konkrétně imaginace, vizualizace a konec konců i ona mentální projekce. Vizualizací rozumíme „představení si“ nějakého procesu, o kterém věříme, že může probíhat nebo že probíhá, a který bývá fyzickému zraku skryt, může být ale viděn zrakem duchovním, vnitřním. Ostatní pozorovatelé jej nevidí, mohou ale interagovat, vnímat teplo, chlad a podobně. Například si představujeme u neohebné paže, jak naší horní končetinou proudí sexuální energie, vnitřní síla ki. Můžeme vizualizovat průběh tréninku, a náš mozek i naše tělo reaguje obdobně jako při fyzickém cvičení. Imaginací rozumíme „představování si“ něčeho hmotného, co může a nemusí existovat. Ostatní pozorovatelé to nevidí. Například při cvičení kata, kihonu či kata-kihonu si představujeme útočníky tak reálně, že centra v našem mozku na jejich „představu“ reagují stejně jako na skutečné hmotné, reálně existující. Mentální projekcí pak v majutsu rozumíme emanaci „představy“ do takové podoby, že je viditelná i pro ostatní pozorovatele. číst dál

Cesta radosti a štěstí – pozitivní myšlení II.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 16. 8. 2017 | přečteno: 307× | komentáře: 0
Můj osobní postoj k pozitivnímu myšlení vychází z premisy, že každé smýšlení a jednání má nepochybně své důsledky, že jiné důsledky má pozitivní myšlení, optimismus, a jiné má negativní myšlení, pesimizmus. Vliv pozitivního myšlení na duševní a fyzické zdraví je již mnohými a mnohde opěvovaný a celkem profláknutý, dovolím si jej tedy více nezmiňovat, za zmínku ale určitě stojí vliv na utváření budoucnosti. Připustíme-li, že žijeme v determinismu zákonitého vztahu minulých příčin na současné jejich důsledky, a současných příčin na budoucí jejich důsledky, pak vědomé smýšlení a jednání je nástrojem, jak uchopit do vlastních rukou svůj vlastní osud. Rozhodnu-li se vědomě, svobodně a dobrovolně pro pozitivní myšlení, rozhodl jsem se pro odpovídající mu důsledky, ač jsou tyto nadále neznámé, neodkryté, zastřené závojem nepoznané, ještě mi nezjevené budoucnosti. Ač je má budoucnost nadále nezjevena, přijímám-li za ni plnou zodpovědnost, tehdy se můj stav vědomí stane nástrojem pro její utváření. Dokud nepřijmu zodpovědnost za vlastní smýšlení a jednání, potažmo za vlastní osud, dokud kolem sebe hledám viníky svého vlastního nezdaru, dokud z vlastních neúspěchů viním každého, koho činím zodpovědným za mou výchovu a za mé vzdělání, rodinu, školu, společnost, pak sem do svých rukou svůj vlastní osud nepřevzal. číst dál

Cesta radosti a štěstí - pozitivní myšlení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 16. 8. 2017 | přečteno: 266× | komentáře: 0
Poslední dobou se vedle velkého množství statí doporučujících pozitivní myšlení objevila i rostoucí množina takových, které od pozitivního myšlení vyloženě zrazují. Argumenty proti pozitivnímu myšlení můžeme shrnout do pěti nejzásadnějších. číst dál