ten-chi-chówa-dó

Cesta radosti a štěstí – příčiny strastí a utrpení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 444× | komentáře: 0
Buddha označil ve své teorii za příčinu strastí a utrpení mezi prvními přání a tužby, které prý vedou ke zklamání a k následnému utrpení. Osobně považuji nejniternější přání a tužby za jeden z neefektivnějších nástrojů sebepoznání. Jsem přesvědčen, že pokud pochopíme, že v tomto dualitním světě není splnění přání nikdy 100% jisté, přijmeme-li jistou míru možného nezdaru, pak nám nehrozí zklamání, ani z něj pramenící utrpení. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu IV.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 31. 10. 2017 | přečteno: 512× | komentáře: 0
San-Ki – teorie tří sil se zaobírá vztahem vesmírné nedualistické, nedualitní energie reiki, oboustranné síly junki a vnitřní síly ki, sexuální energie. Pojmy „síla“ a „energie“ jsou používány v duchu starých učení, nikoli dle fyzikálních definic. číst dál

Zvětšování penisu – základní cviky

Internet je plný cviků na zvětšování penisu a také mnoha udělátek, upínačů závaží, natahovačů, vakuových pump a podobně. Ať už se rozhodnete pro cokoli, je potřeba uvědomit si, že velikost penisu není jen otázkou provádění cviků k jeho prodloužení, ale také otázkou životosprávy a stravy. Strava bohatá na vitamín E a podporující tvorbu volného testosteronu je v kombinaci s cvičením mnohem efektivnější než samotné cvičení. číst dál

Astrální cestování – vedlejší efekty

Když se začneme hlouběji zajímat o astrální cestování, dříve nebo později narazíme na mnohá nejrůznější varování před ztrátou vlastního fyzického těla, před podlehnutím nebezpečným duchovním bytostem, před problémem zhmotnit se pak ve čtvrté nebo bůhví jaké dimenzi, před útoky iluminátů proti osobám ovládajícím astrální cestování a mnoha dalšími nebezpečenstvími. Nechci tato nebezpečí zcela bagatelizovat, ani nemohu, přeci vím, že nejvíce nás znevýhodňuje to, co sami považujeme za nevýhodu, a také, že největší moc má to, v co nebo čemu sami věříme. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu III.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 13. 10. 2017 | přečteno: 512× | komentáře: 0
V dnešním dílu si napíšeme něco o dualitě Junki, vztahu ženské energie in a mužské energie yo. Nejprve opět jen heslovitě o Junki, In a Yo, zevrubněji jsem o tom psal ve sbírce Cesta harmonie mezi nebem a zemí, z níž čerpám. číst dál

Astrální cestování – probuzení duchovních smyslů

Utsukushii M. N. Tenka (») | 12. 10. 2017 | přečteno: 310× | komentáře: 0
Asi nemusím sáhodlouze vysvětlovat, že pokud prožijeme astrální výstup z těla, nemáme s sebou své fyzické smysly, zrak, sluch, čich, chuť ani hmat, neboť oči, uši a ostatní zůstává nadále v našem fyzickém těle. Vzpomínám si na vyprávění jedné mé kamarádky a jejího bráchy, oba nacvičovali astrální cestování, oběma se podařil výstup z těla. Nadšeně popisovala, jak vystoupala z těla, jak prošla stropem, střechou a vznášela se nad domem, dokonce vnímala závany vánku. Ptal jsem se jí, co viděla. Odpověděla, že nic, že všude byla naprostá, černočerná tma. Někdy se to tak přiházívá, že dokud neovládnete astrální cestování, některé duchovní smysly vám po výstupu z těla fungují, a jiné nikoli. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu II.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 8. 10. 2017 | přečteno: 246× | komentáře: 0
V tomto dílu zabrousíme trochu do kosmologie, přiblížíme si Veškerenstvo, Harmonii, Absolutno, abychom se v příštím dílu mohli podívat na zoubek dualitě in (jin) a yo (jang), dualitě ženské a mužské energie. Nechci se tu ale o Harmonii Wa rozepisovat nějak obšírně, věnoval jsem se tomuto tématu již mnohde jinde. Přiblížím tedy harmonii jen v několika jednoduchých bodech. číst dál

Astrální cestování a dálkové vidění

Utsukushii M. N. Tenka (») | 7. 10. 2017 | přečteno: 289× | komentáře: 0
V souvislosti s astrálním cestováním se můžeme setkat ještě s jedním velmi zajímavým fenoménem, jímž je dálkové vidění. Bylo uskutečněno již mnoho experimentů, které měly prokázat existenci astrálního cestování, ale ani v případech, kdy pokusná osoba dokázala popsat předměty, počet osob nebo třeba činnost osob ve vzdálených místnostech, budovách či městech, neumíme dokázat, jestli dotyčná osoba provedla výstup z těla. Zatím nedisponujeme přístrojem, který by jednoznačně určil, zda se skutečně jedná o astrální cestování, o mimotělní zážitek, nebo zda se jedná o využití „duchovních smyslů“, například dálkového vidění, neumíme zaznamenat astrální tělo a mapovat jeho pohyb v prostoru a čase. číst dál

Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu I.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 6. 10. 2017 | přečteno: 232× | komentáře: 0
Abychom se dobrali poznání o japonské esoterické magii, nemůžeme nezmínit vliv tantrického buddhismu, vadžrajány, který vznikl ve východní Indii asi kolem 3. století. Kombinuje jógové techniky s tantrickými rituály. Písma tohoto směru se nazývají tantrou, na rozdíl od súter, jež v buddhismu představují netantrická díla. Máme-li idealizovanou představu, že v tantře jde o dosažení sjednocení s božstvím prostřednictvím harmonického spojení muže a ženy, případně si pěstujeme představu, že tantra slouží veskrze ke zlepšení sexuálních prožitků a zpestření sexuálního života, pak nás může nepříjemně překvapit, že v některých pojetích vadžrajány, přičemž ne všechny sekty praktikují sexuální rituály, jde jen a jen o dosažení mužova božství, respektive o nabídnutí mužova těla božstvu jako schrány, k čemuž slouží patnáct stupňů iniciací, ze kterých je prvních sedm veřejných a zbývajících osm tajných, ve kterých se praktikuje sexuální jóga. Některé zdroje uvádějí, že čtyři nejvyšší iniciační rituály se nazývají Ganačakra, a že se jedná o „řízenou orgii“, kdy iniciovaný postupně souloží s devíti ženami, že je mu podán „elixír života“ (sukra), což je směs sexuálních sekretů lámy a jeho tantrické „partnerky“ (dakini), a že požívá tantrické pokrmy,  „nečisté substance“ (maso několika druhů, krev, exkrementy, sexuální sekrety a moč). Protože tantry nařizují zakončení rituálu obětováním přítomných žen, můžeme předpokládat, že se tak v nějakém historickém období skutečně dělo. číst dál

Astrální cestování – jantra těla, vizualizace, imaginace a mentální projekce

Utsukushii M. N. Tenka (») | 17. 8. 2017 | přečteno: 351× | komentáře: 0
Pro potřeby tohoto seriálu článků si dohodněme, co rozumíme některými pojmy, jež jsou v souvislosti s astrálním cestováním zmiňovány. V některých školách je astrální cestování ztotožňováno s lucidním sněním, v majutsu ale astrální cestování není lucidním, ani jakýmkoli jiným sněním. Lucidním sněním je chápáno vědomé, řízené snění. Některé školy staví nácvik astrálního cestování na technikách mentální projekce, například vás učí představit si obraz sama sebe, přenést do něj vědomí... Bez ohledu na zvolené metody, nezastupitelným nástrojem je právě představivost, konkrétně imaginace, vizualizace a konec konců i ona mentální projekce. Vizualizací rozumíme „představení si“ nějakého procesu, o kterém věříme, že může probíhat nebo že probíhá, a který bývá fyzickému zraku skryt, může být ale viděn zrakem duchovním, vnitřním. Ostatní pozorovatelé jej nevidí, mohou ale interagovat, vnímat teplo, chlad a podobně. Například si představujeme u neohebné paže, jak naší horní končetinou proudí sexuální energie, vnitřní síla ki. Můžeme vizualizovat průběh tréninku, a náš mozek i naše tělo reaguje obdobně jako při fyzickém cvičení. Imaginací rozumíme „představování si“ něčeho hmotného, co může a nemusí existovat. Ostatní pozorovatelé to nevidí. Například při cvičení kata, kihonu či kata-kihonu si představujeme útočníky tak reálně, že centra v našem mozku na jejich „představu“ reagují stejně jako na skutečné hmotné, reálně existující. Mentální projekcí pak v majutsu rozumíme emanaci „představy“ do takové podoby, že je viditelná i pro ostatní pozorovatele. číst dál

Cesta radosti a štěstí – pozitivní myšlení II.

Utsukushii M. N. Tenka (») | 16. 8. 2017 | přečteno: 307× | komentáře: 0
Můj osobní postoj k pozitivnímu myšlení vychází z premisy, že každé smýšlení a jednání má nepochybně své důsledky, že jiné důsledky má pozitivní myšlení, optimismus, a jiné má negativní myšlení, pesimizmus. Vliv pozitivního myšlení na duševní a fyzické zdraví je již mnohými a mnohde opěvovaný a celkem profláknutý, dovolím si jej tedy více nezmiňovat, za zmínku ale určitě stojí vliv na utváření budoucnosti. Připustíme-li, že žijeme v determinismu zákonitého vztahu minulých příčin na současné jejich důsledky, a současných příčin na budoucí jejich důsledky, pak vědomé smýšlení a jednání je nástrojem, jak uchopit do vlastních rukou svůj vlastní osud. Rozhodnu-li se vědomě, svobodně a dobrovolně pro pozitivní myšlení, rozhodl jsem se pro odpovídající mu důsledky, ač jsou tyto nadále neznámé, neodkryté, zastřené závojem nepoznané, ještě mi nezjevené budoucnosti. Ač je má budoucnost nadále nezjevena, přijímám-li za ni plnou zodpovědnost, tehdy se můj stav vědomí stane nástrojem pro její utváření. Dokud nepřijmu zodpovědnost za vlastní smýšlení a jednání, potažmo za vlastní osud, dokud kolem sebe hledám viníky svého vlastního nezdaru, dokud z vlastních neúspěchů viním každého, koho činím zodpovědným za mou výchovu a za mé vzdělání, rodinu, školu, společnost, pak sem do svých rukou svůj vlastní osud nepřevzal. číst dál

Cesta radosti a štěstí - pozitivní myšlení

Utsukushii M. N. Tenka (») | 16. 8. 2017 | přečteno: 266× | komentáře: 0
Poslední dobou se vedle velkého množství statí doporučujících pozitivní myšlení objevila i rostoucí množina takových, které od pozitivního myšlení vyloženě zrazují. Argumenty proti pozitivnímu myšlení můžeme shrnout do pěti nejzásadnějších. číst dál