Esoterická, tantrická cvičení – „japonská tantra“ v majutsu III.

Napsal Utsukushii M. N. Tenka (») 13. 10. 2017 v kategorii ten-chi-chówa-dó, přečteno: 512×

V dnešním dílu si napíšeme něco o dualitě Junki, vztahu ženské energie in a mužské energie yo. Nejprve opět jen heslovitě o Junki, In a Yo, zevrubněji jsem o tom psal ve sbírce Cesta harmonie mezi nebem a zemí, z níž čerpám.

Harmonie Wa, Veškerenstvo, Absolutno, Nekonečno, se skládá z nekonečna dualit Junki. Každá dualita Junki má nějaký neustále se měnící poměr ženské energie In a mužské energie Yo.

Vesmírné zákony duality (zákony in a yo):

1. Co má počátek, má i konec.

2. Poměr in a yo se neustále mění.

3. Vše, něco, cokoliv není totožné s druhou věcí.

4. In a yo se vzájemně přitahují, in odpuzuje stejné in a yo odpuzuje stejné yo.

5. Vše, něco, není jenom in nebo jenom yo, každá věc v sobě zahrnuje oboustrannost, podvojnost, polaritu, junki. In v sobě nese zárodek yo a yo v sobě nese zárodek in.

6. V dualistickém světě není něco neutrální, harmonie v dualistickém světě může nastat jen ve vzájemném poměru vnitřního poměru in a yo a vnějšího poměru in a yo.

7. V každé věci je buď převaha in nebo převaha yo.

8. Malé in se mění ve velké in, velké in přitahuje yo a s ním i zárodek in, přitažlivost in a yo je tu větší než odpudivost velkého in a zárodku in obsaženého v yo. Malé yo se mění ve velké yo, velké yo přitahuje in a s ním i zárodek yo, přitažlivost yo a in je tu větší než odpudivost velkého yo a zárodku yo obsaženého v in.

9. Extrémní in se mění v yo a extrémní yo se mění v in.

10. Jevy se neustále opakují.

11. Dualita, obsahuje mnoho energií různých, neidentických, frekvencí se společnou amplitudou.

12. Dualita existuje v nutnosti, nikoliv v možnosti.

13. Na utváření duality se svým smýšlením podílejí lidské duchovní bytosti.

14. In je odstředivá a stoupající, yo je dostředivá a klesající.

15. In je expanze – rozpínání; difúze – rozptyl; disperze – rozklad; separace – oddělování; dekompozice – rozpad. Yo je kontrakce – stahování; fúze – slučování; asimilace – splývání; shromažďování; kompozice – sestavování.

16. Země je více yo, kolabující. Extrémní komprese vytváří (zvýšením teploty a rychlosti pohybu částic) odstředivě stoupající energii in. (Proto někteří autoři označují Zemi za in.) Extrémní expanze vytváří (chladnutím a zpomalením pohybu částic) dostředivě klesající yo energii. (Proto někteří autoři označují Nebesa za yo.)

17. In je méně hmotné, rychle kmitající, rychle se pohybující. In vzniká ve středu. In je měnící se na yo. Yo je více hmotné, pomalu kmitající, pomalu se pohybující. Yo vzniká na okraji. Yo je měnící se na in.

18. Střed je yo, kolabující. Kdyby převládla yo energie, vše by se zhroutilo. Je tvořen více hmotnými, pomalu kmitajícími, dostředivě klesajícími částicemi. Vytváří in, rychle se pohybující, odstředivě stoupající, rychle kmitající částice. Okraj je in, expandující. Kdyby převládla in, vše by se rozlétlo. Je tvořen méně hmotnými, rychle kmitajícími, odstředivě stoupajícími částicemi. Vytváří yo, pomalu se pohybující, dostředivě klesající, pomalu kmitající částice. Proto říkáme, že in obsahuje zárodek yo, yo obsahuje zárodek in, z extrému in vzniká yo, z extrému yo vzniká in.

19. Otáčením okraje vzniká dostředivá síla. Rotací středu vzniká síla odstředivá.

20. Dualit je nekonečně mnoho, donekonečna vznikají a zanikají.

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad
Facebook MySpace Google Twitter Topčlánky.cz Linkuj.cz Vybrali.sme.sk Del.icio.us

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
[*1*] [*2*] [*3*] [*4*] [*5*] [*6*] [*7*] [*8*] [*9*] [*10*] [*11*] [*12*] [*13*] [*14*] [*15*] [*16*] [*17*] [*18*] [*19*] [*20*] [*21*] [*22*] [*23*] [*24*] [*25*] [*26*] [*27*] [*28*] [*29*] [*30*] [*31*] [*32*] [*33*] [*34*] [*35*] [*36*] [*37*] [*38*] [*39*] [*40*] [*41*] [*42*] [*43*] [*44*] [*45*] [*46*] [*47*] [*48*] [*49*] [*50*]   [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a dvě